Värsked Pärnu uudised

Pärnu soovib keskranda laiendada 

Linnaleht, 31. jaanuar 2019, 17:30
Naisteranda linnavalitsus kaotada ei soovi. Foto: Teet Malsroos
Kuna praegu on kuursaali ja muulide vaheline ranna- ja pargiala alakasutatud, soovib Pärnu linnavalitsus keskranda kuni jõeni laiendada.

Nädal tagasi toimus detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu. Eskiislahenduse autor on Hendrikson & Co ruumilise keskkonna planeerija Merlin Kalle, kes tugines oma töös Pärnu rannaala visioonivõistluse võidutöödele ja muinsuskaitse eritingimustele. Kavandatavast saab ettekujutuse YouTube’ist leitavast videost „Pärnu rannaala visioon“.

Aasta lõpus valmis muuli kõrvalt randa viiv laudtee. Selle tulemusena on naisteranna ja muuli vahelist ala mugavam külastada.

Traditsioonilist naisteranda linnavalitsus ära kaotada ei soovi. Planeering näeb ette täiendavad juurdepääsud randa mudaravila ja kuursaali vahelt, naisteranna parkla juurest, Remmelga tänavalt (endise lõbustuspargi juurest) ja Muuli tänavalt (mööda uut muuliteed). Kavas on rannapromenaadi pikendada mudaravila juurest Estonia mälestusmärgini ning ühendada see rannapargi teedevõrgustikuga. Promenaadi ja teiste jalgteede täpne asukoht selgub projekteerimisel.

Rannapargi teedevõrku kujundades lähtutakse pargi 1930. aastate vabakujunduslikust looklevast stiilist ja järgitakse ajaloolisi suundi. Võimalusel eristatakse jalgrattateed jalakäijate teedest kas siis seniseid teid laiendades või eraldi rattateid kavandades.

Lahenduse üks idee on tutvustada Pärnu rannaala mitmekesist maastikku ja kaitseväärtusi. Selleks on kavandatud loodusrajad muuli äärde, liivaluidetele ja sonni äärealale. Radade ehitamise juures arvestatakse veetaseme tõusuga ning jalgratta, lapsevankri ja ratastoolis liikumisega.

Naisteranna parkla merepoolsesse ossa on kavandatud mänguväljak või muu avaliku kasutusega ala. Keskuskohtadesse on planeeritud hooajaliselt kasutatavad hooned, looduskaitsealale linnuvaatlustorn. Arhitektid on välja pakkunud, et rannapargis võiks meelelahutuslikke atraktsioone olla, kuid millised need on, planeeringus ette ei kirjutata.

„Pärnus on Eesti esirand, samas kasutatakse rannaala väga ebaühtlaselt. Viimastel aastatel on linn rajanud uue rannaspordiala, valgustanud kogu rannapargi ala ja ehitanud ligipääsutee muulile. Edaspidi tahame rannaalale anda nüüdisaegse näo ja võimaldada selle kasutamist suuremas ulatuses,“ rääkis abilinnapea Rainer Aavik.

Planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppeli sõnul hakkab linnavalitsus nüüd detailplaneeringu projekti ametkondadega kooskõlastama. Planeering on kavas 20. juuni volikogu istungil vastu võtta ja seejärel avalikustada. Pärast avalikustamist ja võimalike vaiete lahendamist kehtestab volikogu detailplaneeringu.

TOIMETAJA

+372 5199 3733
linnaleht@linnaleht.ee

REKLAAM JA KUULUTUSED

+372 614 4100
reklaam@ohtuleht.ee