Värsked Tallinna uudised

Politsei: Tallinnas on jätkuvalt turvaline 

Kristjan Roos, kristjan.roos@linnaleht.ee, 14. september 2018, 11:05
Kanuti aia sündmused on jätnud mulje, et alaealiste kuritegevus on tõusulainel, ütleb politsei esindaja, et alaealiste toime pandud süütegude arv on vähenenud. Foto: Teet Malsroos
Kuigi augusti lõpus jahmatasid avalikkust uudised noortekampadest, on politsei kesklinna jaoskonna piirkonnavanema Lea Bärensoni sõnul Tallinn jätkuvalt turvaline.

Kesklinna koondunud alaealiste tegevus on saanud viimastel nädalatel väga suurt meedia tähelepanu, kuid politsei esindaja sõnul tuleks selle taustal rõhutada, et alaealiste kuritegevus pole üldiselt siiski suurenenud. „Alaealiste toime pandud süütegude, sealhulgas vägivallakuritegude arv on olnud pidevas languses juba aastaid,“ märgib Bärenson intervjuus Linnalehele.

„Reeglina, kuid kindlasti mitte alati on probleemsete teismeliste perekondlik taust keeruline. Kodus ei pöörata neile piisavalt tähelepanu, koolis võivad neil olla õppimisraskused ning sõprade seast otsivad nad kuuluvustunnet. Tänavatel on nad igavuse peletamiseks ja vaba aja sisustamiseks. Need on vajadused, mis pole nende jaoks olnud täidetud kodus või koolis,“ selgitab politsei esindaja. Tema sõnul tuleb ühelt poolt tegeleda noorte probleemide väljaselgitamisega ja lahenduste otsimisega, aga samal ajal peavad kohalikus omavalitsuses olema tagatud noorte vaba aja veetmise võimalused – huviringid, sportimisvõimalused jne. Politsei seisukoht on, et kui perel pole võimalik neid pakkuda, peaks appi tulema omavalitsus.

Politsei kesklinna jaoskonna piirkonnavanem Lea Bärenson märgib, et noored hakkavad õigusrikkumisi sageli toime panema igavusest, sest millegi targemaga ei osata silma paista.Foto: Politsei

Millised üldse on ennetustöö ja olukorra lahendamise võimalused? Bärensoni sõnul näevad politseinikud sageli, et röövide ja vägivallatsemistega politsei orbiiti jõudnud noorte paturegister on pikk ning tõsisele kuriteole on eelnenud aastaid pisirikkumisi, millele pole järgnenud mõjuv sekkumine või abi.

„Kodust ära jooksnud, koolist puudunud või poest varastanud lapse käitumisele peavad täiskasvanud ja ametkonnad reageerima kohe ning selgitama välja, miks laps nii käitub. Ta on abi vajav laps. Kui vanemad ei oska või ei suuda sel hetkel teda aidata, peab appi tulema omavalitsus või riik. Õiguskuuletult käituva lapse mõjutamiseks peavad politseinikud ja sotsiaaltöötajad leidma individuaalsed lahendused, olgu selleks sotsiaalprogramm või pereteraapia,“ analüüsib politseinik.

Tema hinnangul ei pane süüteomenetlus ja trahv noort mõistma teo keelatust ja tagajärgi ega aita ära hoida uusi rikkumisi. „Kui sellistele riskikäitumise ilmingutele ei reageerita, tema tegelike abivajaduste väljaselgitamistega ei tegeleta, siis panebki ta toime aina enam uusi süütegusid ja üha raskemaid, sest tal tekib karistamatuse tunne,“ lisab ta.

Kesklinna jaoskonna piirkonnavanema sõnul külastavad politseinikud jätkuvalt iga päev patrullides käies noorte kogunemiskohti. Samuti viivad noorsoopolitseinikud pea igal nädalal läbi sihtsuunitlusega tegevusi. „Lisaks tuleb tegeleda keskkonna teadliku kujundamisega, et maandada riske noorte kogunemiskohtades. Oleme kesklinna linnaosa vanemale edastanud ettepanekud, kuidas muuta parkide ja haljasalade keskkonda nii, et puuduksid pimedad nurgad või muud riskikäitumist soodustavad tegurid. Samuti oleme soovitanud paigaldada linna kaameraid kohtadesse, kus kogunetakse ja kus neid veel pole,“ ütleb Bärenson.

Politsei esindaja sõnul on pargid lõppude lõpuks loodud ju selleks, et inimestel oleks võimalik seal aega veeta: „See, et noored saavad linnas kokku ja veedavad koos aega, on normaalne. Vajame veel rohkem rulaparke ja teisi vaba aja veetmise võimalusi, et lapsed saaksid koguneda ning linnas aega veeta õiguskuulekalt, et neil oleks, mida linnas teha. Õigusrikkumisi hakatakse sageli toime panema igavusest, sest millegi targemaga ei osata silma paista. Kui oma tegevusega häiritakse teisi või rikutakse korda, siis peavad korrakaitseorganid sekkuma.“

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtuleht.ee