Tartu Linnavalitsus esitas täna Tallinna halduskohtusse kaebuse, millega taotletakse puidurafineerimistehase rajamiseks algatatud riigi eriplaneeringu koostamise lõpetamist.

Alternatiivselt taotleb Tartu Linnavalitsus, et kohus tunnistaks planeeringu algatamise ja planeeringu koostamise lõpetamisest keeldumise õigusvastaseks.

Linnapea Urmas Klaasi sõnul on valitsus käitunud puidurafineerimistehase püstitamiseks riigi eriplaneeringu algatamisel ja eriplaneeringu korraldamise lõpetamisest keeldumisel õigusvastaselt.

"Leiame, et riigi eriplaneeringu algatamiseks puudub õiguslik alus, kuna puidurafineerimistehase asukoha valiku ja toimimise vastu puudub suur riiklik ja rahvusvaheline huvi, puidutööstus ei kuulu planeerimisseaduses sätestatud valdkondadesse, mis võimaldaksid eriplaneeringu algatada, ja tehase asukohavalik ning selle toimimine on pelgalt arendaja erahuvi," sõnas Tartu linnapea.

Linnavalitsus on seisukohal, et tehase asukoha sisuline eelvalik tehti juba enne riigi eriplaneeringu algatamist. See on vastuolus planeerimisseaduse nõuetega, mille alusel tehakse asukoha eelvalik pärast riigi eriplaneeringu algatamist, ning keskkonnaseadustiku üldosa seadusega, mille alusel avalikkus tuleb kaasata olulise keskkonnamõjuga otsuste tegemisse tõhusalt ja varajases etapis enne lõplike lahenduste väljavalimist.

Lisaks ei kaalutud enne asukoha eelvaliku tegemist planeeringuala alternatiive, vaid tugineti vaid arendaja poolt seatud majanduslikele kriteeriumitele. Arvesse jäeti võtmata muud olulised tegurid, sh tehase keskkonnamõju.

Tartu Linnavalitsus leiab, et kuna riigi eriplaneeringu algatamine on õigusvastane, tuleb selle koostamine lõpetada. Samuti on õigusvastane eriplaneeringu koostamise lõpetamisest keeldumise otsus. Vabariigi valitsus on eriplaneeringu lõpetamisest keeldumise otsustamisel tuginenud seaduse ebaõigele tõlgendusele ja jätnud arvestamata olulised asjaolud.

Linnavalitsus esitab oma kaebuses taotluse, et kohus kohustaks valitsust lõpetama planeeringu koostamine. Kui kohus leiab, et sellise otsuse vastuvõtmiseks valitsust kohustada ei ole võimalik, taotleb linnavalitsus, et kohus kohustaks valitsust uuesti otsustama haldusakti andmist planeeringu koostamise lõpetamiseks.

Alternatiivselt taotleb kaebaja planeeringu algatamise ja planeeringu koostamise lõpetamisest keeldumise õigusvastasuse tuvastamist. Linnavalitsus leiab, et riigi eriplaneeringu algatamisel on ebaõigesti kohaldatud planeerimisseadust ja tehtud niivõrd olulisi menetlusvigu, et õiguspärase lahenduseni ei ole selle planeeringumenetluse tulemusel võimalik jõuda.

Tartu linna esindab puidurafineerimistehase kohtuvaidluses Advokaadibüroo PricewaterhouseCoopers Legal OÜ.

7 kommentaari

E
EV  /   17:40, 17. mai 2018
jõudu Tartule ra
M
marks  /   17:55, 17. mai 2018
Meil olla demokraatia , just täna tänitas mõni riigikogu liige. Aga tegelikult vist riiklikul tasemel korruptsioon. No kui Tartu rahvas ei taha , mida siis punnitada . Ja Emajõgi ning Peipsi ka ei elavat seda matsu üle. Kaovad viimased kalurid , kalad , aga saame hunniku töötuid.
A
ab  /   18:12, 17. mai 2018
kallutatud riik tuleb sirgu ajada ja kallutatud jõud asumisele saata!
L
Laupäeval peab Emajõe äärde protestima minema  /   20:23, 17. mai 2018
Peab minema
V
vana puuraidur  /   21:04, 17. mai 2018
Varem või hiljem lõppeb sellega Tartu linnapea Urmas Klaasi, kui poliitiku karjäär, tuleks see rutem, selliseid ei tohi edutada, jäävadki pidevalt nagu s..t laineharjale loksuma, aga kasu pole kellelgi.
pinnale
A
Asi on lihtsam  /   22:52, 17. mai 2018
Eestit mahaparseldanud genossed teavad, et pole mõtet säilitada ei Emajõge ega ka midagi muud- niikuinii saab siia suur kaevandus ja kõik loodus hävineb. Kaevanduste pealt mahavõetav metsamassiiv on otstarbekas osaliselt siin ümber töödelda ja vesi on Emajõest võtta.
Raudtee tehakse ka kaevandatava väljaveoks.
Ma prognoosin, et idapiiri tugevdatakse selleks, et siinsed inimesed ei saaks Venemaale põgeneda kogu koleduse eest.
T
tartu seisab arengu vastu ja rahva soovide vastu  /   21:24, 20. mai 2018
õudne kui korruptsioon on nii kõrge, loodame, et tehas valmib kiirelt ja mingigi tootmine meil algab

Kontakt

Telefon +372 614 4181
linnaleht@linnaleht.ee

Linnaleht sotsiaalmeedias