3 kommentaari

I
indiaanlane  /   13:21, 21. okt 2017
L
lippur  /   13:25, 21. okt 2017
21. oktoober kui lipupäev
Eesti lipu heiskavad kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud.
Lipud heisatakse hiljemalt kell 8:00 hommikul ja langetatakse päikeseloojangul, aga mitte hiljem kui 22:00.
Eesti lipu võivad heisata kõik teisedki. Ka korteriühistud, firmad jt eraõiguslikud juriidilised isikud, samuti eraisikud.
Eraisikud ja eraõiguslikud juriidilised isikud ei pea lippu ilmtingimata päikesetõusul heiskama, vaid võivad seda teha ka ajaliselt esimesel võimalusel. Kui lippu ei langetata või kui lipp on juba lipupäevale eelneval õhtul heisatud (alaline heiskamine), tuleb lipp pimedal ajal valgustada.
Eraisikutel ja eraõiguslikel juriidilistel isikutel on lipu heiskamine kohustuslik vaid kolmel lipupäeval: iseseisvuspäeval (24.02.), võidupühal - jaanipäeval (23.06. – 24.06.) ja taasiseseisvumispäeval (20.08.).
Lisaks:
http://ekspress.delfi.ee/arvamus/eesti-lipp-ei-ole-keelatud?id=27692323
I
inimkonnale  /   03:22, 24. okt 2017
http://www.piibel.net/#q=1Ms%2010
Esimene Moosese raamat 10:Noa järeltulijad
1 Ja need on Noa poegade Seemi, Haami ja Jaafeti järeltulijad;
pärast veeuputust sündisid neile pojad.
2 Jaafeti pojad olid Gomer, Maagoog, Maadai, Jaavan, Tubal, Mesek
ja Tiiras.
3 Ja Gomeri pojad olid Askenas, Riifat ja Toogarma.
4 Ja Jaavani pojad olid Eliisa ja Tarsis, kittid ja rodanlased;
5 neist eraldusid saarte rahvad. Need olid Jaafeti järeltulijad nende
maade järgi, igaühel oma keel, nende suguvõsade kaupa, vastavalt
neile rahvastele.
6 Ja Haami pojad olid Kuus, Mitsraim, Puut ja Kaanan.
7 Ja Kuusi pojad olid Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka; ja
Raema pojad olid Seeba ja Dedan.
8 Ja Kuusile sündis Nimrod, kes oli esimene vägev mees maa peal.
9 Tema oli vägev kütt Issanda ees, seepärast öeldakse: „Vägev kütt
Issanda ees nagu Nimrod.”
10 Ja tema kuningriigi alguseks olid Paabel, Erek, Akad ja Kalne
Sinearimaal.
11 Sellelt maalt läks ta Assurisse ja ehitas Niineve,
Rehobot-Iiri ja Kelahi,
12 ja Reseni Niineve ja Kelahi vahele - see on see suur linn.
13 Ja Mitsraimile sündisid luudlased, anamlased, lehablased,
naftuhlased,
14 patruuslased ja kasluhlased, kellest vilistid on lähtunud,
ja kaftoorlased.
15 Ja Kaananile sündisid Siidon, tema esmasündinu, ja Heet,
16 jebuuslased, emorlased, girgaaslased,
17 hiivlased, arklased, siinlased,
18 arvadlased, semarlased ja hamatlased; hiljem harunesid
kaananlaste suguvõsad.
19 Ja kaananlaste maa-ala oli Siidonist Gerari suunas Assani,
Soodoma, Gomorra, Adma ja Seboimi suunas Lesani.
20 Need olid Haami järeltulijad nende suguvõsade, keelte, maade ja
rahvaste järgi.
21 Ja Seemile sündisid ka pojad; tema oli kõigi Eeberi poegade esiisa,
Jaafeti vanem vend.
22 Seemi pojad olid Eelam, Assur, Arpaksad, Luud ja Aram.
23 Ja Arami pojad olid Uuts, Huul, Geter ja Maas.
24 Ja Arpaksadile sündis Selah, Selahile sündis Eeber.
25 Ja Eeberile sündis kaks poega: ühe nimi oli Peleg, sest tema
päevil jagunes maa; ja tema venna nimi oli Joktan.
26 Ja Joktanile sündisid Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah,
27 Hadoram, Uusal, Dikla,
28 Oobal, Abimael, Seeba,
29 Oofir, Havila ja Joobab; need kõik olid Joktani pojad.
30 Nende elukohad olid Meesast Sefaara suunas idapoolses mäestikus.
31 Need olid Seemi järeltulijad nende suguvõsade, keelte, maade ja
rahvaste järgi.
32 Need olid Noa poegade suguvõsad nende põlvnemiste ja rahvaste järgi;
neist harunesid rahvad maa peal pärast veeuputust.

Kontakt

Telefon +372 614 4181
linnaleht@linnaleht.ee

Linnaleht sotsiaalmeedias