Värsked Tallinna uudised

Kuidas saaks Tallinnast parem linn? Kandidaadid teavad vastuseid (4)

Küsis Ants Vill, 21. september 2017, 17:40
Raivo AegFoto: Teet Malsroos
15. oktoobril toimuvatel kohalike omavalitsuste valimistel otsustavad tallinlased, milline on linna areng. Linnaleht küsis erakondadelt ja valmisliitudelt, kuidas muuta linn paremaks ja kellega koos seda teha.

Tallinna uusi valitsejaid valitakse 15. oktoobril.Foto: ÕHTULEHT

Küsimus 1: Kuidas saaks Tallinnast parem linn?

Raivo AegFoto: Teet Malsroos

IRL, Raivo Aeg, linnapeakandidaat

Peamisteks märksõnadeks on linnavõimu läbipaistvus ja kogukonna kaasamine. Mõlemaga on praegu seis kehvakene. Minu eesmärgiks on kaasata kogukonda arutelude juurde, mis puudutavad otseselt linnaelanikke, nende kodude lähiümbrust ja perekondi.

Uuringute põhjal on Tallinn Eestis suurima korruptsiooniriskiga omavalitsusi. Minu hinnangul jätkub Savisaare rajatud korruptsioonialdis linnavalitsemine, mentaliteet ei ole muutunud. Linn peaks tegutsema maksumaksja huvides, samuti ei peaks linn ise äririske kandma seal, kus erasektor on efektiivsem.

Jevgenio KristafovitšFoto: Alexandra Malysheva

Valimisliit Metroolinn, Jevgeni Krištafovitš

Valimisliit Metroolinn lubab suurendada ühistranspordi kiirust kaks korda ja ehitada selleks välja kiirtrammi-poolmetroo, mis asendaks enamikke bussiliine. Sõiduteele markeeritud jalgrattarajad plaanitakse ümber ehitada ohututeks jalgrattateedeks ning lisada juurde 200 km. Käivitada meretrammid ja ööbussid. Ehitada soodsate ravihindadega munitsipaalhambakliinikute võrgustiku ja hüvitada hambaravi 200 euro ulatuses. Kaotada osad linnaosavalitsused, koondada 25% ametnikke ja vähendada halduskulusid kolmandiku võrra.

Taavi AasFoto: Martin Ahven

Eesti Keskerakond, Taavi Aas, linnapeakandidaat

Kui hoolitseme oma vanade ja noorte eest, kui hoiame lapsevanemaid, kui kaitseme puudustkannatajaid ja puudega inimesi – siis saabki Tallinnast parem linn. Kui kaitseme keskkonda ja edendame ettevõtlust, hoolitseme oma koolide eest – siis saab Tallinnast parem linn. Minu eeskuju on Jaan Poska, sajanditagune linnapea. Mees, kes oli suurepärane diplomaat ja ühendaja. Tema suutis sideme leida kõigi rahvusgruppidega. Jah, me peame ka ehitama. Reidi tee, et pääseks sadamast välja. Linnahalli, et oleks konverentsi- ja kontserdipaik ning elav mereäär.

Vladimir Drozdov

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei, Vladimir Drozdov, erakonna nõukogu esimees

Paremaks muutub Tallinn siis, kui linna kohal taevas hakkavad vareste asemel lendama pääsukesed. Esiteks, raha eraldamisel hooldamiseks, puhke- ja huvikeskuste võrgustiku arendamiseks esmalt suurtes elamulinnaosades. Teiseks, efektiivse ühendusteede võrgustiku loomisel linnaosade vahel. Kolmandaks, kui Tallinn esineb seadusandliku initsiatiiviga, vähendada sõjandusega seotud kulusid ning osa vabanenud vahenditest anda kohalikule võimule. Ehitada tuleb mitte sõjabaase, vaid lasteaedu ja koole. Neljandaks, kui Tallinna omavalitsus hakkab tegelema sihikindlalt ja süsteemselt uute töökohtade loomisega. Viiendaks, rahvuste esindatusega on Tallinnas lood kehvasti. Peaaegu pool elanikkonnast on venekeelne, aga vene keele õppega keskharidust andvaid õppeasutusi suletakse jätkuvalt. Kohalik võim pole siiani alustanud menetlust, et kindlustada venekeelse elanikkonna õigusi.

Martin Helme Foto: Teet Malsroos

EKRE, Martin Helme, linnapeakandidaat

Tallinn on eelarvelises ja majanduslikus mõttes heas seisus, valitsemise mõttes aga väga halvas. Linna lihtsalt valitsetakse laisalt, raiskavalt, korruptiivselt, hoolimatult. Parem valitsemine on saavutatav ainult seeläbi, et vahetame välja valitsejad ehk valime uued inimesed.

Rainer Vakra (paremal)Foto: Robin Roots

SDE, Rainer Vakra, linnapeakandidaat

Selleks valige sotsiaaldemokraadid Tallinna linnavolikogusse. Meie teeme Eesti pealinnas õige pöörde – aitab linna raha raiskamisest ja kontrollimatust korruptsioonist. Muudame linna päriselt roheliseks, laiendame parke ja rohealasid ning muudame liikluse aastaks 2030 heitgaasivabaks. Teiseks, meie põhitähelepanu läheb lastele: renoveerime kõik lasteaiad, toome lasteaedadesse tervisliku ja tasuta toidu ning viime sisse varajase võõrkeeleõppe juba 5–7-aastastele. Investeering meie lastesse on parim, mida teha saame.

Raul Kalev

Savisaare valimisliit ja Tegus Tallinn, Raul Kalev, valimisliidu kommunikatsioonijuht

Meie nägemuses tuleks teha vähemasti kahte asja, mida seni on ignoreeritud: kaasata elanikud rohkem diskussiooni volinikega ka valimistevahelisel ajal ja anda tegelik võim volinikele tagasi. Mööngem, et praegu on volikogus esindatud vaid 5% tallinlaste hääled, kuna „pardid“ on lahkunud. Need inimesed ei suuda vajalikul määral kontrollida linna suundumusi ja otsuste kvaliteeti. Ja kolmandaks: teeme ükskord nii, et iga tallinlane saaks kätte ta lapsele lubatud lasteaia koha ilma meeletu pingutuseta. Ehk teisisõnu: paneme linna seadusi täitma.

Kristen Michal (paremal)Foto: Alar Truu

Reformierakond, Kristen Michal, linnapeakandidaat

Kui Tallinna ja Helsingi vahele tekiks püsiühendus ning linnas rajataks moodsad trammiühendused Haaberstisse, Mustamäele, Lasnamäele ja Piritale. Kui eestikeelne õpe algab lasteaiast ning saame kaotada lasteaia kohatasu, et ühe lapsega pere hoiab kokku 630 eurot ja kahe lapsega pere 1260 eurot. Ja kui rajame erasektoriga koos pensionäride teenusemajad, jätkame pensionäride rahalist toetamist ning loome kollase kaardi kultuuriürituste soodsaks külastamiseks.

Erik Vest

Valimisliit Vaba Tallinna Kodanik, Erik Vest, linnapeakandidaat

Tallinnast saaks parem linn, kui linnaruumi puudutavate teemade otsustusõigus viiakse linnaosade ja asumite tasandile. Kus elanikud ise saavad määrata ja otsustada, mis nende piirkonnas toimub, millised majad kerkivad, millised teed ümber ehitatakse jne. Elukeskkonna väärtust saab suurendada, kui linna arendamisel lähtutakse eesmärgist vähendada inimeste igapäevase sunnitud liikumise vajadust. Ennekõike puudutab see kodulähedasi lasteaia- ja põhikooli kohtade olemasolu. Tallinn peab olema kodu kõigile, kes siin elavad ja linnavõim peab nende inimeste heaolule kaasa aitama.

Valimisliit Hääled – international and local voices for the prosperous future of Tallinn/rahvusvahelised ja kohalikud hääled Tallinna õitsva tuleviku jaoks (vastus tõlgitud inglise keelest), Jana Šimáčková

Korraldada linnatransport ümber, nii et see toimetaks inimesi sinna, kuhu neil vaja, ja et see oleks tasuta ka linna külalistele. Mahajäetud majade omanikke tuleb julgustada vähendama ehitiste inetust ja/või ohtlikkust. Majad tulem muuta energiasäästlikuks, et säästa energiat, raha ning kaitsta planeeti CO2 emissiooni eest. Rahvusvaheline kogukond tuleks siduda vene- ja eestikeelsete kogukondadega, kuna me kõik töötame Tallinna parema tuleviku nimel. Inglise keele kui rahvusvahelise ühiskeele kasutus peab suurenema linna poolt, kuna see on idufirmade kasvulava.

Zuzu IzmailovaFoto: Teet Malsroos

Eestimaa Rohelised, Züleyxa Izmailova, linnapeakandidaat

Tallinnast saab parem linn kohe, kui linlastel tekib terve suhe oma kodukohaga. Mida vähem aega inimesed veedavad autodes, seda parem on linn, sest see tähendaks seda, et kõik vajalikud kohad (lasteaed, kool, töökoht, terviserajad, kauplused, kultuuriasutused jne) on elukoha lähedal. Seda on võimalik saavutada optimaalsete planeeringutega. Linn peaks kasvama orgaaniliselt. Inimesed peaksid käima ringi vabas ja värskes õhus, suhtlema omavahel, looma koos uusi asju ja väärtusi. Laseme inimesed tänavatele tagasi ja Tallinn ongi kohe parem.

Maria Kaljuste

Valimisliit MEIE Tallinn, Maria Kaljuste, linnapeakandidaat

Ma ei usu, et Tallinnas oleks vaja teha radikaalseid muudatusi. Tallinn on ilus ja arenev linn. Praeguste juhtide (Edgar Savisaar) aeg on lihtsalt ümber ja jätkata tuleb siit, kus oleme, viies edasi ja hoides seda, mis hea. Oluline, et linn oleks hea eelkõige MEIE inimestele, mitte ainult turistile. Kui nüüd keegi ütleb, et aga korruptsioon, et oponendid on ju terve oma eksistentsi üles ehitanud KE korruptsiooni kaotamisele? Siin vastan, et võtmeküsimus on hoopis tugev opositsioon.

Raivo Orgusaar

Valimisliit Eesti Ellujäämisliikumine, Raivo Orgusaar

Praegu linnaelu vaadeldes on näha seda, kuidas linn on muutunud linnaelanikel parasiteerivaks logelusametnike kogumiks, kes on selgelt kallutatud korporatsioonide poole.

Juba see, kus linn on loobunud ise raha teenimisest ning müünud tulusad ja linnale olulised ettevõtted Tallinna Küte ja Tallinna Vesi välismaa ettevõtjatele, lastes sel moel linnaelanike elu parandaval ja elamiskulusid alandada võimaldaval tulul lihtsalt linnakassast mööda voolata, on ülim hoolimatus ja ametkondlik kuritegu.

Küsimus 2: Kellega teete koostööd, kellega mitte?

IRL, Raivo Aeg, linnapeakandidaat

Välistan täielikult Savisaare ja Mõisa valimisliidu. Ei ole võimalik teha koostööd liiduga, mille eesotsas on rasketes korruptsioonikuritegudes kahtlustatav Savisaar.

Valimisliit Metroolinn, Jevgeni Krištafovitš

Välistame kõrge korruptsiooniohuga poliitilised jõud. Peame tunnistama, et meie lubaduste täitmine maksab küllaltki palju ja varastamiseks raha lihtsalt ei jätku. Hambaravihüvitisteks on vaja ligi 30–40 miljonit aastas, 200 km jalgrattateid maksab 60 miljonit. See raha on vaja kuskilt võtta. Seega ei ole me huvitatud koalitsioonist nende erakondadega, kellel on vaja linnapalgale sokutada terve broilerite armee. Otsime partneriks hoopis neid, kes aitavad 25% muidusööjaid linnakantseleist välja peksta.

Eesti Keskerakond, Taavi Aas, linnapeakandidaat

Praegu oleks käimas justkui mingi võistlus, kus igaüks üritab teist üle trumbata sellega, et kellega tema koostööd ei tee. Kui tahad linna juhtida ja erinevate huvidega arvestada, siis jonnimisel suurt kohta pole. Rahvas tahab, et me teeksime omavahel koostööd, mitte ei vastanduks. Oleme valmis dialoogiks kõigiga, kui saame kokkuleppele ja see koostöö vastab meie põhimõtetele.

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei, Vladimir Drozdov, erakonna nõukogu esimees

Mingeid piiranguid pole. Kõik sõltub potentsiaalsete partnerite valmidusest arvestada meie valijate, st rahva huve. Sealhulgas Eesti rahva vene ja venekeelse (rahva) osa huve.

EKRE, Martin Helme, linnapeakandidaat

Ma ei pea mõistlikuks tegeleda välistamistega, enda poliitilise nurka värvimisega. Kõigele lisaks ei ole need vanade kartellierakondade deklareerimised üldse usutavad – teame ju, et nad tegelikult on valmis kõigiga kokku leppima. Küll aga ütleme selgelt välja: nende valimiste keskne eesmärk on vahetada võim Tallinnas, see tähendab, saata Keskerakond opositsiooni. See vajab valmisolekut teha koostööd ka jõududega, kellega meil on suured maailmavaatelised erimeelsused.

SDE, Rainer Vakra, linnapeakandidaat

Tõde saab klaariks 15. oktoobri õhtul, kui hääled on kokku loetud ja valijate tahe selgunud. On siiski kaks n-ö punast joont, millest sotsiaaldemokraadid üle ei astu – ei Tallinnas ega riigis. Me ei lähe koalitsiooni Edgar Savisaare valimisliiduga, sest sellel on selged korruptsiooniplekid küljes. Teiseks ei tee me liitu EKRE-ga, kelle jaoks on ainult üks tõde ehk nende tõde. Soov tsenseerida kultuuri ja anda eriarvamustele tuld, lammutada ja lõhkuda – see ei ole meie valik. Meie eesmärk on edumeelne, arenev ja tulevikku vaatav Eesti Vabariigi pealinn.

Savisaare valimisliit ja Tegus Tallinn, Raul Kalev, valimisliidu kommunikatsioonijuht

Meie ei välista kedagi, kaasame kõik ja teeme koostööd kõigiga. Muidu poleks areng üldse mõeldav.

Reformierakond, Kristen Michal, linnapeakandidaat

Koalitsioone arutame, kui valimistulemused selguvad. Oleme kindlasti venekeelsele haridusele erandite andmise vastu, mida soovib Keskerakond.

Valimisliit Vaba Tallinna Kodanik, Erik Vest, linnapeakandidaat

Valimisliidu Vaba Tallinna Kodanik liikmed teevad koostööd kõigiga, kellel puudub korruptiivne- ja/või kriminaalne taust. Teeme koostööd kõikidega, kes mõistavad kogukondliku ja kaasava linnakorralduse põhimõtteid ja väärtusi. Igas erakonnas on selliseid inimesi.

Valimisliit Hääled – international and local voices for the prosperous future of Tallinn/rahvusvahelised ja kohalikud hääled Tallinna õitsva tuleviku jaoks, Jana Šimáčková

Soovime töötada koos kõigiga, kes jagavad meie vaateid Tallinna tulevikule. Tulevikus peab Tallinn olema rahvusvahelisem, keskkonnasõbralikum, et poliitikud annaksid võimu tagasi kogukondadele. Samuti, Tallinn peaks aktiivselt tegelema idu- ja tehnoloogiafirmadega, et jätkuvalt ka ennast täiustada. Tallinnast peab saama parim linn elamiseks ja töötamiseks nii põlistallinlastele kui ka välismaalastele, kes siia kolivad. Niisiis – ei EKRE-le või sarnastele minevikkuvaatavatele gruppidele.

Eestimaa Rohelised, Züleyxa Izmailova, linnapeakandidaat

Kellega koos te seda teeksite, kelle välistate? Sellel eesmärgil on roll igaühel. Kohaliku elu üle otsustamine ei pea käima läbi parteikontorite. Me ei välista kedagi, kes jagavad meie põhimõtteid keskkonnaeetikast ja jätkusuutlikust majandamisest. Välistama peab korruptsiooni. See on parim viis majandusarenguks. Kindlasti on raske leida ühist keelt nendega, kes räägivad ilusat juttu, kuid tegevus näitab vastupidist. Näiteks metsade üleraie toetamine uute seaduseparanduste teel, põlevkivitööstuse subsideerimine rahva tervise arvelt või Rail Balticu sahker-mahker.

Valimisliit MEIE Tallinn, Maria Kaljuste, linnapeakandidaat

Ma arvan, et omavalitsuse tasandil ei välistaks me ühtegi head ideed ainult sellepärast, et see on kellegi teise mõte. Samuti ei kavatse me toetada nõrku ettepanekuid, kuigi nende esindaja maailmavaade peaks meile justkui sobima. MEIE Tallinna inimesed soovivad teha ühisosas koostööd kõigiga, nagu me kavatseme seista selle eest, et asjaoludest, mis meile ei sobi, räägitaks valjul häälel ja neist kuuleksid ka linnakodanikud, kuni sobiv lahendus on leitud.

Valimisliit Eesti Ellujäämisliikumine, Raivo Orgusaar

Mitte mingil juhul ei looks Tallinn ühist linnajuhtimisliitu liberaalsotsidega, kes etendavad rahvale lahendusi mittepakkuvat näitemängu. Oleme valmis moodustama linnavõimuliitu mõne musta minevikuta valimisliiduga, kuid kindlasti mitte Savisaare valimisliiduga, kuna seal on nii Savisaarel enesel kui ka Jüri Mõisal aususe maine juba ammu kustunud.

Meil pole eesmärki pääseda iga hinna eest võimule, heites ühte kellega iganes. Me teame mida rahvas vajab, millest puudust tunneb ja tuleme poliitikasse selleks, et heita kogu praegune poliitika, mis on ennast maha teinud, prügikasti ja hakata poliitika asemel tegelema hoopis teisel tasandil ühiskondliku juhtimisega läbi uudse tegevussuuna – teliitika. Meie oleme teliitikud ning me teeme koostööd vaid nendega, kes ei tegutse oma rahva vastu.

Küsimus 3: Mis saab Tallinna linnameediast ja linnaäridest?

IRL, Raivo Aeg, linnapeakandidaat
Linnameedia tuleb tervikuna läbi vaadata, jättes ajalehtedest alles niipalju, kui on vaja linnavõimu tegevustest objektiivse informatsiooni edastamiseks. Lõpetada tuleb Tallinna-kesksete lehtede tasuta kanne linnast väljaspoole.
Tallinn TV tuleb anda erakätesse. Seal kus erasektor on efektiivsem ja edukam, tuleb linna äriühingud anda erakätesse. Kas siis osaliselt või täielikult. Seal, kus ei ole vaja säilitada linna kontrollpaketti, täielikult. Seal, kus sotsiaalsetest aspektidest vajalik, säilitada linna osalus 49% ulatuses.

Valimisliit Metroolinn, Jevgeni Krištafovitš
Kõik propagandakanalid päevapealt kinni! Linnameedia maksab 700 eurot tunnis, iga päev, ööpäev läbi. See on hullumeelsus! Selle raha eest saab terve Mustamäe linnaosa hambad tasuta korda teha.

Eesti Keskerakond, Taavi Aas, linnapeakandidaat
Oma tegevusest teavitamine on omavalitsuse kohustus. Seega, kui Pealinna, Stolitsat ja linnaosalehti poleks, tuleks nad välja mõelda. Ka Tallinna Televisioon teeb head tööd – ajal, mil ERR kolm kuud puhkas ja näitas korduseid, käivitasid nad „Suvestuudio“ saatesarja. Erakanalite vabalevist lahkumise tingimustes nende tähtsus kasvab. Linnameediat tasub lugeda, siis saab vähemalt teada, et tramm on hakanud lennujaama käima ega pea enam tingimata taksot võtma. Tallinna Linnatranspordi AS-i ei tohi erastada, praegu arenevad nad jõudsalt ja bussid on uuemad kui Helsingis.

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei, Vladimir Drozdov, erakonna nõukogu esimees
Ajaleht võib jääda. TTV-d ehk pole vaja või peab see olema maksimaalselt depolitiseeritud. Nende üle tuleb seada üldsuse kontroll. Näiteks omavalitsuste (halduskogud!) moodustatud esindajate grupid, mis tähendab, et maksumaksjal on õigus sõnale linna massmeedias.

EKRE, Martin Helme, linnapeakandidaat
Tallinna linnameediat saab teha odavamalt, kuid ma ei pea vajalikuks TTV sulgemist, kui on võimalik ära lõpetada ühe erakonna propaganda maksuraha eest ja muuta see tõeliseks avalik-õiguslikuks kanaliks.

SDE, Rainer Vakra, linnapeakandidaat
Meie arvates ei peaks tallinlaste maksuraha kulutama propagandakanalite käigushoidmiseks. Sulgeme ajalehe Pealinn ning lõpetame linna kuluka lepingu „Moskva kesktelevisiooniga“ (PBK). Ühistupanga ja linnapoe sulgeme päevapealt. Alles võivad jääda linnaosalehed, mis tuleb aga ümber kujundada propagandakanalitest kohalikeks lehtedeks. Kordan üle, me ei pane mitte ühtegi maksumaksja senti Tallinna TV ülalpidamisse.

Savisaare valimisliit ja Tegus Tallinn, Raul Kalev, valimisliidu kommunikatsioonijuht
Liiga lai küsimus. Üldiselt peaks linn tegelema minimaalselt sellega, mida erasektor suudab pakkuda paremini ja odavamalt. Linnameedia puhul on meil ettepanek: ärme kaota ära, paneme pigem raha teenima ja volikogu ülekandeid edastama. Et inimesed näeksid, mida nende valitud saadikud seal päriselt teevad.

Reformierakond, Kristen Michal, linnapeakandidaat
Tallinna Televisiooni sulgeme, loobusin ka sama põhimõtte pärast selles esinemast. Venekeelse propaganda linna poolt tellimise lõpetame samamoodi päevapealt. LiPo ehk linnapoe ja Ühistupanga eksperimendi, mis raiskavad maksumaksja raha, lõpetame, raha suuname lastele.

Valimisliit Vaba Tallinna Kodanik, Erik Vest, linnapeakandidaat
Linnameediast suurim kuluartikkel ehk Tallinna TV tuleb muuta isemajandavaks või huvi puudumisel sulgeda.
Linn ei pea doteerima telekanali ülalpidamist, kui eeldused isemajandamiseks on olemas. Telemaatikul toimiv turg paneb ise paika, kas sellises formaadis telekanalit on vaja või mitte. Trükimeedia poolelt on linnaosalehti dubleerivad ülelinnalised lehed (Pealinn, Stolitsa, Roheline Pealinn jms) mõistlik sulgeda. Linnaosalehtede kvaliteeti on vaja parandada ja need erakonnapoliitikast vabastada. Sotsiaalse suunitlusega linnaärid tuleb sulgeda. Linnas tuleb muuta sotsiaalabi kättesaadavamaks ja võimaldada tegelikku abi.

Valimisliit Hääled – international and local voices for the prosperous future of Tallinn / rahvusvahelised ja kohalikud hääled Tallinna õitsva tuleviku jaoks ,Jana Šimáčková
Tallinn peaks haarama kõik kodanikud interaktiivselt kahepoolsesse, mitte ühesuunalisse suhtlusse, küsima, mida me mõtleme ja miks. Ajalehed ja TV on veidi vanamoelised, kuid siiani kasulikud. Youtube, sotsiaalmeedia ja blogimine on näited nende interaktiivsetest asendajatest, aga linn peaks rohkem tegema koostööd idu- ja tehnoloogiafirmadega, et arendada välja paremad kanalid. Rohkem läbipaistvust, vähem propagandat!

Eestimaa Rohelised, Züleyxa Izmailova, linnapeakandidaat
Linn saab ja peabki olema heaks omanikuks eriti just strateegilistes valdkondades, nagu meedia, transport ning vee- ja jäätmemajandus. Kõike on võimalik korralikult teha. Linnameedia ja n-ö linnaärid on sattunud tugeva poliitilise surve alla, mille tõttu nendes töötavad inimesed võivad kannatada motivatsiooni puudumise all. Kui leppida kokku mängureeglid, siis Tallinna-suurusel linnal on kindlasti palju võita kohalike inimeste objektiivsest informeerimisest ja võib-olla ka ühistulise tegevuse propageerimisest. Ühistulist tegevust on viimasel ajal palju lörtsitud, kuid oma olemuselt on see väärt asi.

Valimisliit MEIE Tallinn, Maria Kaljuste, linnapeakandidaat
TTV-d ja tasuta transpordisüsteemi, mis täna toimivad, me ei lammutaks. Nagu meie programmi lugedes näete, siis on lahendus, kuidas vabastada raha ja korraldada tööd efektiivsemalt, reorganiseerimises. Mis puudutab panka ja poodi, siis las linnavalitsus tegeleda ikka linnajuhtimisega. Mitte pealtnäha küll toredate projektidega, mis tegelikult nõuavad teistsugust pädevust ega teeni lõppkokkuvõttes neid, kelle jaoks need tehtud peaks olema, vaid tegijaid.

Valimisliit Eesti Ellujäämisliikumine, Raivo Orgusaar

Tallinna TV, linna telekanal peaks olema puutumatu erakondlikest kihutuskõnedest ja andma linnaelanikele jooksvaid uudiseid ning tootma harivaid ja silmaringi laiendavaid ning tervise-, pere- ja kodukeskseid saateid ehk olema igas mõttes elutarkusi õpetavaks kanal.
Linn võiks tegelikkuses luua linnaraadio, kus saaks teada anda kõigest linnas toimuvast, teetöödest, ummikutest, avariidest. Olen veendunud, et linnaleht võiks jääda, sest ilmselgelt on ajakirjandus seni kordi odavam kanal elanikkonnaga suhtlemiseks kui riiklik televisioon.
Linnaäridele anname rohelise tule ja kavatseme suurendada linna ärihaaret, sekkudes jõuliselt reklaamiturule, mis praegu on prantslaste käes. Samuti pangandusse ja energeetikasse ning Sky Way õhuraudteede arendamisesse ning veel muudesse tulutoovatesse valdkondadesse, suurendades seeläbi linna tulusid ja sellega koos ka linnaelanike sotsiaalseid tagatisi, alandades tulude abil linnaelanike kommunaalkulusid. Kaalume kõiki võimalusi, et leida argumente Tallinna Kütte ja Tallinna Vee mahamüümise kriminaalseks tunnistamiseks ja nende tehingute tühistamiseks. Leiame, et nii olulised ettevõtted peavad igal juhul kuuluma linnale.

Küsimus 4: Mis on puudu valimisdebatis?

IRL, Raivo Aeg, linnapeakandidaat
Auklikud tänavad on loomulikult tõsine teema, liiklusummikud samuti. Kuid avalikus debatis keskendutakse liialt üksikutesse detailidesse. Tallinn on ikkagi Eesti vabariigi pealinn ja suuresti riigi ettevõtluskeskkond. Tahaks debateerida teemal, kuidas võiks Tallinn muutuda Läänemere piirkonna ärikeskuseks ja võtta Riialt tagasi Baltikumi keskuse positsiooni. Teisisõnu, tahaks kuulda peamiselt tulevikuperspektiivi. Liigne detailirohkus välistab kohati tõsise ja sisulise debati.

Valimisliit Metroolinn, Jevgeni Krištafovitš
Uusi ideid on vähe. Kuigi kandidaatide puudust justkui pole, iga 94. kodanik kandideerib Eestis kuhugi.

Eesti Keskerakond, Taavi Aas, linnapeakandidaat
Vaja oleks rohkem positiivsust. Liiga palju on mustamist ja laimamist. Liiga palju pisiasjadele keskendumist. Gustav Adolfi gümnaasiumi algkoolihoone on erakordselt ilus maja. Meediast jääb kõlama vaid see, et kasutusluba mingi hetk polnud ja seina küljest tuli lipuvarras ära. Liiga palju on meie konkurentidel juttu sellest, mida nad tahavad ära kaotada. Räägime parem sellest, mida nad luua tahavad. Korruptsiooniteema on valimiste ajal üles pekstud. Eesti ja Tallinn selle osana on rahvusvahelise korruptsioonitajumise indeksi kohaselt heas seisus ja positsioon on viimastel aastatel jõuliselt paranenud.

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei, Vladimir Drozdov, erakonna nõukogu esimees
Ei räägita põhilistest vajadustest, nagu võitlusest tööpuudusega, raviasutuste järjekordade vähendamisest ja kohaliku eelarve alafinantseerimisest. Vajalik on suhete harmoniseerimine riigiga, riigi eelarve vähendamine sõjaliste kulutuste arvel ja kohalike omavalitsuste kasuks, russofoobia, mis valitseb „ametliku Eesti“ koridorides ja massimeedias ning venekeelse hariduse likvideerimise peatamine. Esmane sõnaõigus olgu maksumaksjal.

EKRE, Martin Helme, linnapeakandidaat
Pean ütlema, et sel korral on valimisdebatid siiski sisulisemad kui möödunud korral. Tõsi, kampaania on olnud seni üsna leige, kuid õnneks ei räägi me lõputult ainult asfaldiaukudest, vaid ka sellest, mida tahame näha oma pealinnas suures ja pikas plaanis. Kas nõustume immigrantide toomisega meie keskele? Kas nõustume homopropagandaga koolides? Kas nõustume linna ehk maksumaksja raha kulutamisega vasakaktivistide poputamisega „kultuuri“ toetamise nime all? Meie ei nõustu. Teame, et see on sotside plaan ja teame, et Keskerakond läheb sellega rahulikult kaasa. Seega peab olema eesmärk hoida Tallinnas ära nende kahe erakonna võimuliit.

SDE, Rainer Vakra, linnapeakandidaat
Liiga vähe on räägitud Tallinna keskkonnasõbralikust ühistranspordi arendamisest. Loobume fossiilkütuste põletamisest ning alustame rohelise tuleviku kujundamist juba täna. Iga inimene, kes hakkab liikuma jalgsi, jalgratta või ühistranspordiga, muudab autode liikumise tänaval kergemaks. Nii on autot tõesti vajavate inimeste huvides, et alternatiivsete liikumisviiside kasutajate hulk kasvaks. Selleks tuleb panustada ühistranspordimarsruutide ajakohastamisse ning rajada ohutud ja kvaliteetsed rattarajad võimalikult paljudele tänavatele. Lisaks tuleb suurendada teehoolduse nõudeid, et jalgsi ja rattaga saaks liigelda ka talvel.

Savisaare valimisliit ja Tegus Tallinn, Raul Kalev, valimisliidu kommunikatsioonijuht
Sisuline valimidebatt pole veel alanud. Tundub, et paljud erakonnad on tulnud mütsiga lööma ega ole omale detaile piisavalt hästi selgeks teinud. Me kõik tahame moodsat linna ja korruptsiooni olulist vähenemist. Aga debatt algab mitte selle deklareerimisest, vaid selge tegevuse väljapakkumisest konkreetsetes kohtades ja kontekstis. Meie oleme igatahes tegemas sisulist selgustööd.

Reformierakond, Kristen Michal, linnapeakandidaat
Tasuks arvestada pikemat vaadet. Näiteks Tallinna-Helsingi kaksikpealinn paneks Tallinna Riiaga konkureerima ning koos Helsingi regiooniga looks mõne sõidutunni kaugusele ligi viie miljoni hõimuvennaga regiooni. Meile tähendaks see ehituse ajal palju tööd ja tegevust, hiljem kiiret ühendust ning Eesti jõukuse kasvu.

Valimisliit Vaba Tallinna Kodanik, Erik Vest, linnapeakandidaat
Sisulistes valimisdebattides on puudu sisu, mis keskenduks vaid Tallinnale ja siinsele elanikule ehk lihtsale inimesele.
Debateeritakse hoopis teistel tasanditel kui inimene ning tema igapäevavajadused ja -mured. Suur aur kulub riigitasandi küsimuste lahkamisele ja erakondade siseelule ning lihtsalt üksteisele ärapanemisele. Räägitakse suurtest teemadest ja projektidest, mis tegelikult ei puuduta tavalist linnakodanikku, kes tahab, et tema tänaval oleks augud parandatud või et koolides ei tehtaks poliitpropagandat.

Valimisliit Hääled – international and local voices for the prosperous future of Tallinn/rahvusvahelised ja kohalikud hääled Tallinna õitsva tuleviku jaoks, Jana Šimáčková
Liialt ollakse keskendunud üksikasjadele ja vana stiili poliitikale. Me eelistaksime arutelu kogu linnajuhtimise ajakohastamise üle, sealhulgas seda, et kohalikud kogukonnad lahendaksid kohalikke probleeme, et linnajuhtimises kasutataks rohkem idu- ja tehnoloogiafirmasid. Ei vanale lähenemisele, vene- ja eestikeelsete kohtlemisele kui eraldi „hõimudele“, me saame üheskoos ehitada paremat tulevikku. Kus on arutelud loominguliste kogukondade kaasamiseks – arhitektuuri ja linnaplaneerimise klubid, noorte kunstnike avalik kunst?

Eestimaa Rohelised, Züleyxa Izmailova, linnapeakandidaat
Puudu jääb põhimõtetest, ideedest ja tulevikku vaatavast pikaajalisest visioonist – millises maailmas tulevased põlvkonnad elama hakkavad ja kuidas meie selle kvaliteeti mõjutada saaksime. Valimisdebattide aeg on lühike ja osavõtjaid palju. Kõik erakonnad räägivad linnakeskkonnast, selle säilitamisest, ühistranspordist ja jalgrattaliiklusest ning see on väga tore ja tervitatav, aga keegi ei räägi visioonist. Milline peaks olema Tallinn aastal 2030 või 2050. Kui võtaks lähtekohaks pikema perspektiivi, siis mõned mured ei tundugi enam nii suured ja saaks kiiremini leida kuldse kesktee. Vähemalt nii peaksime mõtlema.

Valimisliit MEIE Tallinn, Maria Kaljuste, linnapeakandidaat
Korruptsioonikella kõigutamine on arutu. Puuduvad väikeste kohtade individuaalsetest erinevustest tulenevad arutelud. Ja kuna valimised on muudetud riigi rahaga politiseerituks, siis on tõelistel kogukonna sädeinimestel vähe võimalust teha sisulist tööd ja rahvast esindada. Väärtusetuks muutub meie meedia jutt soovist näha poliitikas uusi nägusid ja värsket verd. Võidab ju ikka see hunt, keda toidad, ja meie meedia toidab vanu poliitikuid.
Valimisliit Eesti Ellujäämisliikumine

Raivo Orgusaar, Olles näinud mitmeid otsesaateid ja osalenud ise valimisväitlustes, saan öelda, et nendes on puudu väitluste erapooletusest ja kandidaatide võrdsest kohtlemisest. Samas soovivad saatejuhid kuulda vastuseid, mis sisuliselt ei muuda midagi ning katkestavad jutu enamasti kohe, kui mõne väitleja vastused ei mahu etteantud raamidesse.

Samal teemal

16. november 2017, 14:34
Kaljulaid ja Kallas peavad Eesti suurimal turniiril näidisväitluse
12. oktoober 2017, 17:24
Vakra: SDE on valmis osalema Tallinna juhtimises koos Keskerakonnaga
28. september 2017, 15:35
Savisaar lubab ja Mõis kiidab: Tallinnas tuleb seadustada 1000eurone miinimumpalk
23. september 2017, 18:22
GALERII | Reidi tee vastased kogunesid meeleavaldusele

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtuleht.ee