1 kommentaar

I
inimkonnale  /   22:40, 14. sept 2017
Peetruse esimene kiri 2:Käitumisest maailmas
11 Armsad, ma manitsen teid kui majalisi ja võõraid siin ilmas -
hoiduge
lihalikest himudest, mis sõdivad hinge vastu!
12 Käituge hästi paganate keskel, et kuigi nad teist räägivad
paha kui kurjategijaist, siiski, pannes tähele teie häid tegusid,
annaksid nad Jumalale au aruandmise päeval.
13 Alistuge Issanda pärast kogu inimlikule korrale, olgu
kuningale kui kõige ülemale,
14 olgu maavalitsejale kui tema poolt saadetule kurjategijaid
karistama, aga heategijaid kiitma.
15 Selline on ju Jumala tahtmine, et te head tehes paneksite
vaikima rumalate inimeste arutuse.
16 Elage otsekui vabad, ent ärge kasutage oma vabadust kurjuse
katteks, vaid olge nagu Jumala sulased!
17 Austage kõiki, armastage vendi, kartke Jumalat ja austage
kuningat!
18 Orjad, alistuge täie aukartusega peremeestele, mitte üksnes headele
ja leebetele, vaid ka tujukatele.
19 Sest see on arm, kui keegi südametunnistuse pärast Jumala ees talub
viletsust, kannatades süütult.
20 Sest mis kuulsus see on, kui teid süü pärast pekstakse ja
teie seda peate taluma? Aga kui te head tehes ja kannatades talute
peksu, siis on see arm Jumalalt.
21 Selleks te olete kutsutud,
sest ka Kristus kannatas teie eest,
jättes teile eeskuju,
et te käiksite tema jälgedes.
22 „Tema ei teinud pattu
ega leitud pettust tema suust”;
23 ta ei sõimanud vastu, kui teda sõimati;
ta kannatas ega ähvardanud,
vaid jättis kõik selle hoolde,
kes mõistab kohut õiglaselt;
24 ta kandis ise meie patud
oma ihus üles ristipuule,
et meie, olles surnud pattudele,
elaksime õigusele;
tema vermete varal te olete saanud terveks.
25 Teie olite ju „nagu lambad ekslemas”,
kuid nüüd te olete pöördunud oma hingede
Karjase ja Ülevaataja poole.

Kontakt

Telefon +372 614 4181
linnaleht@linnaleht.ee

Linnaleht sotsiaalmeedias