9
fotot
Tartus võimule pürgivate erakondade ja valimisliitude juhtfiguurid pakuvad välja, kuidas lahendada Tartu suurim probleem. (Aldo Luud)

15. oktoobril toimuvatel kohalike omavalitsuse valimistel otsustavad tartlased, milline on linna lähiaastate areng. Linnaleht uuris Tartus valimistel osalevate erakondade ja valimisliitude juhtidelt, milline on nende hinnangul Tartu suurim probleem ja kuidas seda lahendada.

Mis on Tartus kõige suurem probleem ja kuidas seda lahendada?

EKRE

EKRE Tartu linnapeakandidaat Indrek Särg (Aldo Luud)

EKRE Tartu linnapeakandidaat Indrek Särg: „Liiga kauaks paigale jäänud linnavõim ja sellest tulenev muganemine ja loidus rahva eest seista. Tallinnast saadud suuniste alandlik täitmine ja sellega oma linna huvide kahjustamine. Äsjane näide: praegused võimuerakonnad surusid Rail Balticu trassi läbi Pärnu ja tegid sellega Tartule kümnete miljonite, mentaalses mõttes miljardite võrra kahju. Aga nüüd tulevad justkui õiged mehed kaamera ette ja hakkavad rääkima, et kuidas peaks Tartu jaoks transpordivõimalusi parandama. Kuulge, oravad, sotsid-irlikad ja Keskerakond – minge ja tehke oma absurdne otsus ringi, enne ei ole teil mingit moraalset õigust Tartus kandideeridagi! Ehitate raudtee saja tuhande elanikuga linnast 150 kilomeetri kaugusele sohu ja siis tahate selles linnas veel võimul olla? Absurd. Kas me nägime kuskil Tartu linnavalitsuse aktiivset tööd Rail Balticu asjus Tartu heaks? Vaat siin ongi see vastus, miks paigale jäänud linnavõimu tuleb uuendada.“

Keskerakond

Keskerakonna Tartu linnapeakandidaat Aadu Must (Teet Malsroos)

Keskerakonna Tartu linnapeakandidaat Aadu Must: „Tartu suurim probleem on vähenema kippuv rahvastik, positiivsest iibest hoolimata. Meie suurim ülesanne on, kuidas muuta Tartu unistuste elu- ja töökohaks. Puhas ja looduslähedane, mitmesuguste võimalustega ja hooliv keskkond kindlasti aitab. Arenev ja teadmistepõhine ettevõtlus, Tartu kui aastaringse (teadus)turismisihtkoha arendamine ning Suur-Tartu suunal jätkamine toob töökohad ja kasvatab sissetulekut. Suur-Tartu annab lisavõimalusi nii elukohtade, puhkevõimaluste kui spordi-, kultuuri- ja sotsiaalobjektide arendamiseks.”

Tartu Eest

Valimisliidu Tartu Eest kaasasutaja, nimekirja kolmas number Teele Arak (Tartu Eest)

Valimisliidu Tartu Eest kaasasutaja, nimekirja kolmas number Teele Arak: „Praegu kahjuks ei mõelda sellele, kuidas oleks võimalik tekitada linnaeelarvesse lisatulu. Me kõik oskame sõnastada probleeme ja enne valimisi lähevad kohalikud poliitikud veel eriti häälekaks, pakkudes kõiksugu lubadusi, kõik tahavad aina kulutada ja kulutada. Me oleme tsüklis ja nelja aasta pärast täpselt samade probleemide ja kuluallikate ees. Praegu on valimisliit Tartu Eest ainus, kes on pakkunud konkreetse nägemuse, kuidas tekitada linnale lisatulu ja seda Raadil oleva maa müügist, mis tuleks paigutada reservi linnahalli ja perekeskuse ehituseks. Me ei võta kelleltki eelarvet ära, vaid tekitame seda tulevikus linnakassasse juurde. Tõmbekeskuse tekkimine linnahalli ja perekeskuse näol elavdab majandust, loob juurde töökohti, lubab ettevõtjatel tõsta oma töötajate palka, loob ajendi transpordiühenduste väljaarendamiseks ja annab rohkem eeldusi valida noortel ülikoolilõpetajatel elamiseks ja töötamiseks Tartu Tallinna või välisriikide asemel.“

Südamega Tartu

Valmisliidu Südamega Tartu linnapeakandidaat Uuno Pungar (Südamega Tartu)

Valmisliidu Südamega Tartu linnapeakandidaat Uuno Pungar: „Suurima probleemi väljatoomisel me ilmselt eriti originaalsed pole: selleks on inimeste, eriti aga noorte lahkumine Tartust Tallinna ja välismaale. Igal aastal saabub Tartusse haridust omandama tuhandeid noori, kuid pidama jääb siia vaid tühine osa. Tagamaade (ülejäänud Lõuna-Eesti) n-ö tühjaksimemise teel oleme suutnud seda efekti seni leevendada, kuid ressurss on peagi ammendumas.

Paraku administratiivsete meetmete ja näruste soodustustega 21. sajandi noort kuskil kinni ei hoia – Tartu peab muutuma tõeliselt nooruslikuks linnaks mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes.“

IRL

Isamaa ja Res Publica Liidu linnapeakandidaat Aivar Riisalu (Stanislav Moshkov)

Isamaa ja Res Publica Liidu linnapeakandidaat Aivar Riisalu: „Probleeme ei saa järjestada, iga lahendust vajav häda on hädalise seisukohast kõige suurem. Minu arvates on suurim probleem Tartus kiirete transpordiühenduste puudumine (raudtee Tartu-Tallinn, Tartu-Riia) ja loomulikult Tartu-Tallinna turvaline maantee. Kurb on, et Suur-Tartu idee kuhugi ei jõudnud. Lahendused on teada, aga kallid, tuleb ehitama hakata. Tartu senised juhid on olnud keskvalitsuse puhul liiga leebed, suutmata riigi toel projekte Tartule kasulikult välja rääkida.“

Sotsiaaldemokraadid

Sotsiaaldemokraatide Tartu piirkonna esimees Heljo Pikhof (Sotsiaaldemokraadid)

Sotsiaaldemokraatide Tartu piirkonna esimees Heljo Pikhof: „Tartu suurim probleem on kasvava majanduse ja arenevate töökohtade koondumine Tallinna. Kui töökohtade areng Emajõe Ateenas ei hakka pealinna ja ka välismaaga konkureerima, ähvardab Eesti vaimupealinna majanduslik ja seejärel vaimne mandumine.“

Reformierakond

Reformierakonna Tartu linnapeakandidaat Urmas Klaas (Anni Õnneleid)

Reformierakonna Tartu linnapeakandidaat Urmas Klaas: „Räägime võimalustest. Tartu kõige suurem võimalus oleks rakendada tööturul võimalikult palju siin akadeemilise või kutsehariduse saanud noori spetsialiste. Selleks vajab Tartu uusi töö- ja elukohti. Töökohti loovad ettevõtted ja oluline on, et valitsus Eesti head ettevõtluskeskkonda ära ei lõhuks.

Linnavõim saab arengule kaasa aidata sellega, et toetame teadusmahukate alustavate ettevõtete tegevust, arendame teadusparki ja loomemajanduskeskust, kutseõppurite praktikat, võtame kasutusele uusi maid nii elamuehituseks kui ka ettevõtete rajamiseks. Oluline on, et paraneksid Tartu transpordiühendused: neljarealine Tallinna-Tartu maantee kogupikkuses, rongiühendused, lennuühendused.“

Tartu Heaks

Valimisliidu Tartu Heaks linnapea kandidaat Jüri Kõre (Tartu Heaks)

Valimisliidu Tartu Heaks linnapea kandidaat Jüri Kõre: „Tartu probleemiks on sotsiaaltöö termineid kasutades kaassõltuvus. On võimekus korraldada küll igapäevaelu, aga areng sõltub laenudest ja toetustest. Teine mure on erasektori nõrkus. Umbes 40% töötajatest (osa madalalt tasustatud) on riigipalgalised. Haldusreformi esimene etapp tuleb lõpetada. Üksikisiku tulumaksust kohalikku eelarvesse laekuv osa peab suurenema 0,5% aastas. See paisutaks konkreetset eelarverida uue valimisperioodi alguseks viiendiku võrra. Teiseks tegutsemissuunaks on eraettevõtluse edendamine. Alustades haridusest (igale gümnaasiumilõpetanule ettevõtluskoolitus, tähelepanu kutsehariduse arendamisele jms) ja lõpetades ettevaatliku, kuid toetava tähelepanuga regiooni suurprojektidesse, sh puidurafineerimistehase rajamisse. Meie paleuseks on haridus, teadus, ülikoolid. Aga isegi hästi tuntud Oxfordile ei piisa maailmakuulsast ülikoolist, äraelamiseks on vaja 4000 töökohaga BMW tehast!“

Kuidas anda Tartule uus hingamine?

EKRE

EKRE Tartu linnapeakandidaat Indrek Särg: „Kui saaks vanagi hingamise tagasi, oleks ka juba midagi. Tartu jaoks olid ilmselt kõige õnnelikumad ajad 19. sajand ja 20. sajandi esimene kolmandik, mil Tartu mõju nii riigis kui ka ümberkaudsetes maades oli tunduvalt suurem kui praegu. Eks peame ise rohkem oma huvide eest seisma, et meid Tallinnas ei taandataks lihtsalt üheks maakonnalinnaks, vaid võetakse kui võrdset, mis siis, et väiksemat partnerit.

Kesklinna pargialad nii linlastele kui turistidele atraktiivseks: vaateratas, välilavad väikeste kontsertide jaoks, paviljonid ja müügiletid, atraktsioonid. Laevaliiklus korda, selleks tuleb teha sildumiskohad Annelinna ja laululava juurde. Hangete piirmäära tuleb alandada, et ka väikeettevõtjad saaksid konkureerida. Tartu uus hingamine on käes siis, kui tartlased vastavad ühele küsimusele nagu Liverpooli elanikud. Nimelt korraldati Inglismaal küsitlus: milline linn on riigis tähtsuselt teine? Manchesteris vastati: Manchester. Leedsis vastati: Leeds. Aga Liverpoolis vastati: London. Kui Tartu inimesed suudavad vastata, et tähtsuselt teine on Tallinn, siis sellise enesekuvandiga saab areneda midagi suurt.“

Keskerakond

Keskerakonna Tartu linnapeakandidaat Aadu Must: „Suur-Tartu arendamine annab Tartule ja Tartu regioonile kindlasti uue hingamise. Mitte tingimata valdade liitmine linnaga, aga kindlasti senisest oluliselt tõhusam koostöö praegu linna piiri taga asuvate alade arendamisel – vähem rivaliteeti, rohkem ühisosaga tegelemist! Muuhulgas ühistranspordivõrgu ühine arendamine, liinivõrgu tihendamine ja sõitjate vajadustega vastavusse viimine. See toob regiooni töökohti, elukohti, lisavõimalusi spordiks, kultuuriks, puhkamiseks, eluõhtu veetmiseks.“

Tartu Eest

Valimisliidu Tartu Eest kaasasutaja, nimekirja kolmas number Teele Arak: „Tartule annavad uue hingamise julged ideed, mis toovad linnale tuntava kasu ja võimaluse arenguhüppeks. Täna lahkub Tartust 70% ülikoolide lõpetajatest, sest nad ei näe Tartus piisavalt karjääriperspektiive. Tartu vajab tõmbekeskusi, mis suurendaks tartlaste elukvaliteeti ja meelelahutusvõimalusi; mis edendaks ettevõtlust ja looks uued tulevikkuvaatavad linnaosad, kus noored inimesed tahaksid elada ja töötada. Oma rolli mängivad ka kehvad transpordiühendused, mille areng on jällegi tihedas seoses tõmbekeskustega.“

Südamega Tartu

Valmisliidu Südamega Tartu linnapeakandidaat Uuno Pungar: „Linnale noorusliku vungi andmiseks pole vaja suurärimeeste raha, vaid tahet. Avalikku joomist lubav Pirogovi plats on Tartu sümbol, kuid miks mitte laiendada samal põhimõttel Tartu vaimu üle linna? Vahepeal selline seadus ju üle riigi kehtis ning midagi hullu ei juhtunud, ent kartellierakondadel nappis julgust jätkata. Ka Annelinna ja Veeriku rahvas sooviks grüünes rahumeelselt õlut libistada. Samuti rajame otsustavalt ametlikud nudistide rannaribad nii Emajõe kui Anne kanali äärde. Pikemas perspektiivis hakkame võitlema munitsipaallõbumajade eest – on ju avalik saladus, et Tartus lahke anniga tudengineiusid jagub, aga senini läheb kogu nende teenitu linna rahakotist mööda.“

IRL

Isamaa ja Res Publica Liidu linnapeakandidaat Aivar Riisalu: „Uus hingamine on ülimalt tähtis, paljud linnakodanikud ütlevad, et Tartust on saamas uinuv provintsilinn, kus uudiseid tuleb vähe ja needki pigem kõlavad siis, kui keegi satub rünnaku alla. Lahendus on eelkõige neis samades kiiretes ühendustes, millest juba juttu oli, aga lisaks veel selles, et kesklinnas oleks peale kaubanduse lihtsalt tore olla. Turist sureb praegu siin igavuse kätte esimese päeva lõpuks.“

Sotsiaaldemokraadid

Sotsiaaldemokraatide Tartu piirkonna esimees Heljo Pikhof: „Töökohti tuleb luua. Peame julgema eksperimenteerida, olema nutikad uute tehnoloogiate omaksvõtul. Erasektor, linn ja ülikoolid peavad tegema tõsist tulevikku vaatavat koostööd. Pealinna minejad lepivad pikkade ummikute, linnakorruptsiooni, kõrgete üürihindade ja äreva elutempoga. Pole kahtlust, et Tartus on Tallinnaga võrreldes parem elukvaliteet, aga see pole piisav, kui pole töökohti. Samas on välismaale jääjatele argumendiks linnaruumi kvaliteet ja inimlähedus tervikuna – oleks vale öelda, et Tartul pole siin arenguruumi.“

Reformierakond

Reformierakonna Tartu linnapeakandidaat Urmas Klaas: „Tartu hingab üsna kiires rütmis. Vaadakem ringi ja me näeme, kui palju me oma kodulinna ehitame ja korrastame. Me ei vaja Tartusse suurlinna kära ja loodan, et mu kodulinn hingab edaspidigi tasakaalukas rütmis. Tartlastele meeldib, et siin on inimestel aega ka lihtsalt olla. Selleks arendame järjest Emajõe-äärseid alasid, rajame jalutus- ja jooksuteid. Linlased teavad, et ülikoolilinnale omaselt saabub septembri tulekuga igal aastal teistsugune hingamine alati.“

Tartu Heaks

Valimisliidu Tartu Heaks linnapea kandidaat Jüri Kõre: "Uus hingamine algab ainult siis, kui nii mõnestki kabinetist on tõmbetuul nii otseses kui ka ülekantud mõttes läbi käinud. Ainult 10% üldvalitsemiskulude kokkuhoid annab nelja aasta jooksul ühe lasteaia remondiraha! Linna juhtimisel peab suurenema volikogu roll, viimase tegevuses strateegilise arengu planeerimine. Võimalikul investoril on keeruline aru saada tuleviku transpordivõimalustest, kui täna on päevakorras rong Riiga, homme Tallinna, ülehomme hoopis autobahn jne. Et olla laiemalt Eesti omavalitsuste esindaja, peavad esmalt prioriteedid paigas olema. Ei ole õige, et inimeste ja töökohtade liikumine linna piiri taha on midagi Tartule ainuomast. Sellest tuleb üle saada, nagu mujal saadakse. Hädavajalik on alustada haldusreformi järgmise etapi – Tartumaa ühendomavalitsuse – ettevalmistusi. Koostöö naabritega annab ühes projektis kokkuhoidu, teises suurema investeeringu, kolmandas parema teineteisemõistmise. Kui ON käes aeg otsustavaks sammuks, siis on liitumisefekt tänasega võrreldes juba käegakatsutavalt suur.“

5 kommentaari

V
Valin südamega Tartu!  /   16:58, 14. sept 2017
Just see on tõesti tõsi, et tõsi on see, et paljud lahkuvad Tartust kui on noored. Tuleb Ülikoolile teha seadus, et lõpetajad ei tohi lahkuda enne, kui 20 (30?) aastat on lõpetamisest möödas. Või siis ülikool sulgeda, sest see maja kasvatab rahvaste rännet.
T
tartlane  /   17:14, 14. sept 2017
Tartu suurim probleem on läbinisti mäda linnavalitsus mille liikmed hoolivad ainult kinnisvaraarendajate suurtest kilekottidest. Juhu kui sama bande jätkab tuleb mõelda näiteks kuhugile lähivalda sissekirjutamisest.
K
Kristo Poljakov Südamega Tartust nr 238   /   18:58, 14. sept 2017
Urmas Klaas: ''Linnavõim saab arengule kaasa aidata sellega, et toetame teadusmahukate alustavate ettevõtete tegevust..'' Suht kummaline suhtumine, kas pole? Varastame inimestelt karistuse ähvardusel raha ja anname selle alustavatele erakasumipõhistele ettevõtetele? Või sain ma valesti aru ja tegelikult soovib hr Klaas toetada ka ühistulisi ettevõtteid? Milliseid ettevõtteid me peaksime toetama üldse, kas pigem erakasumlikke või ühistulisi? Miks mitte see raha suunata munitsipaalettevõtete teadusarendusse? Miks mitte minna vägivaldselt rahastuselt rahumeelsele üle? :)
I
inimkonnale  /   23:15, 14. sept 2017
Pange poliitikud miinimipalga eest tööle ja vaatake kui kiiresti asjad muutuma hakkavad!
Psalmid (Laulud) 2:10 Niisiis, te kuningad, saage mõistlikuks! Te ilmamaa kohtumõistjad, laske endid noomida!
11 Teenige Jehoovat kartusega ja ilutsege värisemisega!
12 Andke suud Pojale, et ta ei vihastuks ja teie ei hukkuks oma teel; sest tema viha süttib pea! Õndsad on kõik, kes tema juures pelgupaika otsivad!
T
tartlanna  /   13:36, 20. sept 2017
Tartu on ametlikult tunnistatud noorte linnaks, kus vanad ja puudelised risuks ees!
Noored, kes oma tulevikku Tartuga ei seo, tulevad ja lähevad ja allesjääjaid on oi kui vähe! Võrreldes Tallinna ja Tartu suhtumist oma vanadesse ja nõrgemaisse, haigutab mäekõrgune vahe. Ei hakka kõiki erinevusi üles lugema, sest nt.bussipiletite pidev hinnatõus survastab nii noori kui vanu.
Viimaseks "koha kättenäitamiseks" pean kitsaid kumeraid bussipeatuste pinke. Tüsedam vanaproua nendel enam istuda ei saa, kuna mõnel ei ulatu jaladki maha ja istumiseks võib vaid tinglikult nimetada pingile toetamist. Hirmu tekitavad uued bussipiletisüsteemid, kus igaühel peab nutitelefon taskus olema! Alles juurutati kallis viibutamissüsteem! Mida on Tartu võim teinud eluheidikute jaoks? Mide teinud töökohtade loomiseks? Ei lugenud ka nüüd lubadustest midagi konkreetset,isegi mitte kõnniteede ehitust linnaossa, kus elamud juba 50 aastat ja nii vanad kui lapsevankritega noored emad ukerdavad poris või autodel jalus!

Kontakt

Telefon +372 614 4181
linnaleht@linnaleht.ee

Linnaleht sotsiaalmeedias