Narva maantee 25 Tartu ülikooli ühiselamu (Aldo Luud)

Esmaspäeval, 4. septembril kell 10 algab Tartu ülikooli aulas uue akadeemilise õppeaasta avaaktus. Üliõpilasi tervitavad rektor professor Volli Kalm ja Tartu linnapea Urmas Klaas. 2017/2018. õppeaastal alustab Tartu ülikoolis kõikide õppeastmete peale kokku õpinguid ligi 4000 üliõpilast.

Rektor Volli Kalm tervitab Tartu ülikooli uusi liikmeid, juhtides tähelepanu meie ühiskonnas, keskkonnas ja tööelus toimuvatele kiiretele muutustele: „Tervitades ja õnnitledes ülikooli õppima asujaid eeldan neilt, et lisaks konkreetsetele teadmistele tekib neis ka arusaam, kuidas õpitu seostub, on kasutatav ning vajab täiendamist kiiresti muutuvas maailmas. Näiteks tingimustes, kus juba nende õpingute aja jooksul - kolme aastaga - on arvutite protsessorite kiirus kasvanud neli korda (nn Moore seadus), energia ja toidu tarbimine on kasvanud kaks kuni kolm korda kiiremini kui rahvaarv ning kõrbestunud on kaheksa Eesti pindalaga võrdne ala Maa pinnast. Lisaks on selle ajaga kirjaoskus jõudnud üheksa inimeseni kümnest ning üliõpilasi on praegusest 30 miljoni võrra rohkem.”

Avaaktusel esinevad tervitustega Tartu ülikooli rektor ja Tartu linnapea Urmas Klaas. Üliõpilaste nimel tervitab aktusel uusi tudengeid TÜ üliõpilaskonna aseesimees Mariliis Vaht ning esmakursuslaste nimel kõneleb sotsiaalteaduste valdkonna riigiteaduste eriala 1. kursuse üliõpilane Jakob Päll. Avaaktusel esineb Tartu ülikooli akadeemiline meeskoor dirigent Kuno Kerge juhatamisel.

Valdkondlikud avaaktused toimuvad samal päeval erinevates õppehoonetes ja auditooriumides, mille kellaajad ning toimumiskohad on välja toodud siin.

Tartu ülikooli avaaktuse otseülekannet saad jälgida UTTV vahendusel. Otseülekannet on võimalik jälgida ka peahoone auditooriumites 139 ja 140.

2 kommentaari

V
Väkk  /   17:55, 6. sept 2017
Ja iga üheksas nendest on välistudeng.
Väkk.
I
inimkonnale  /   01:20, 12. sept 2017
Pauluse kiri efeslastele 3:Apostlist kui Jumala armu teenrist
1 Seetõttu mina, Paulus, olen Kristuse Jeesuse vang teie,
paganate heaks.
2 Jah, küllap te olete kuulnud Jumala armu majapidamisest, mis
minu kätte on antud teie heaks!
3 Jumal on mulle ilmutuse kaudu teatanud saladuse, nagu ma
eespool lühidalt kirjutasin.
4 Seda lugedes te võite mõista minu arusaamist Kristuse saladustest,
5 mida muistsete põlvede aegu ei antud teada inimlastele nii,
nagu see nüüd on ilmutatud tema pühadele apostlitele ja
prohvetitele Vaimus:
6 et paganadki on tõotuse kaaspärijad ja sama ihu liikmed ja
kaasosalised Kristuses Jeesuses evangeeliumi kaudu.
7 Selle evangeeliumi teenriks olen ma saanud Jumala armu kingituse
kohaselt, mis mulle on antud tema väe toimel.
8 Minule, kõige vähemale kõigi pühade seast, on antud see
arm: kuulutada paganate seas evangeeliumi Kristuse äraarvamatust rikkusest
9 ja valge ette tuua kõigile, mis on selle saladuse korraldus, mis
on kätketud aegade algusest peale Jumalas, kes kõik on loonud.
10 Nii saab nüüd Jumala mitmekülgne tarkus teatavaks koguduse kaudu
taevastele valitsustele ja meelevaldadele
11 ajastute ettemääramise järgi, mille ta on teinud teoks
meie Issandas Kristuses Jeesuses,
12 kelle sees usu läbi temasse on meil julgus ja usaldav ligipääs
Jumalale.
13 Seetõttu ma kutsun teid üles mitte loobuma, kui mind ahistatakse
teie pärast - see on teie kirkus.
Palve Kristuse armastuse mõistmiseks
14 Sellepärast ma põlvitan Isa ees,
15 kelle käest iga suguvõsa taevas ja maa peal saab nime,
16 et ta teile oma kirkuse rikkust mööda annaks väge saada tema Vaimu
läbi tugevaks seesmise inimese poolest,
17 et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite
juurdunud ja kinnitatud armastuses,
18 et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on
armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus,
19 ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et
te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega.
20 Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju
rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda,
21 temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest
ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni! Aamen.

Kontakt

Telefon +372 614 4181
linnaleht@linnaleht.ee

Linnaleht sotsiaalmeedias