Päevateema

Ettevaatust, kitsad parkimiskohad, hoiatab liikluskindlustuse fond ostlejaid (5)

LL, 18. mai 2017, 17:03
Lasnamäe Centrumi ja Tondi selveri parklas on üles seatud esimesed infotahvlid, mis hoiatavad autoga poodi tulijaid kitsaste parkimiskohtade eest. Foto: Eesti Liikluskindlustuse Fond
Tallinna transpordiamet paigaldas koostöös Eesti liikluskindlustuse fondiga läinud nädalal Lasnamäe Centrumi ning Tondi Selveri parkla sissepääsu juurde infotahvlid, mis teavitavad autoga poodi tulijaid kitsastest parkimiskohtadest.

Ettevõtmise mõte on autojuhte hoiatada, sest parklates juhtub üsna palju liiklusõnnetusi, milles võib oma osa olla parkimiskoha laiusel.

37% kõikidest liikluskindlustusjuhtumitest ehk mullu ligi 13 000 juhtumit on seotud parkimisega, näitab liikluskindlustuse fondi statistika. Kui lisada juurde kaskokindlustuse juhtumid, mida on teist samapalju, on parklates juhtunud liiklusõnnetuste arv veelgi suurem. Parklates toimunud avariidest on 70% seotud parkimiskohale suundumise või sealt lahkumisega, mistõttu parkimiskoha õige laius mõjutab õnnetuse tõenäosust märkimisväärselt, leiab liikluskindlustuse fond.

„Oleme pea aasta püüdnud juhtida kaubanduskeskuste tähelepanu liiga kitsastele parkimiskohtadele. Mõned kaubanduskeskused, nagu Rocca al Mare või Tartu Lõunakeskus on enda parklad juba jooninud laiemaks, lähiajal on seda teha lubanud ka Kristiine, Ülemiste ja Mustamäe keskus. Kahjuks on kaubanduskeskuste omanikke, kes endiselt ei näe kitsastes parkimiskohtades probleemi. Seetõttu olime sunnitud koostöös Tallinna transpordiametiga paigaldama kahe kaubanduskeskuse parklasse esimesed hoiatavad infotahvlid. Kui parkla korda saab, võetakse märgid maha,” ütles liikluskindlustuse fondi tarbijahariduse valdkonnajuht Jaanika Käärst.

Paari aastaga on parklates toimunud liikluskindlustusjuhtumite arv järk-järgult kasvanud. Kui 2014. aastal moodustas nende osakaal kõikidest liikluskindlustusjuhtumitest 32%, siis mullu oli see juba 37%. Eestis toimunud parkimisavariide kogukahju oli mullu ligi 10 miljonit eurot, mis on viiendik kõigist Eestis toimunud juhtumite kahjust. Sellele lisandub vabatahtliku sõidukikindlustuse (kaskokindlustuse) kahju.

Uksest ei mahu sisse ega välja

Parklad, kus parkimiskoha laius ei vasta soovituslikule standardile, on peale sõidukite ohtlikud väikelastega peredele. Mitme kaubanduskeskuse parklas on parkimiskohad niivõrd kitsad, et auto uksi on turvavarustuse kinnitamiseks raske avada. Parkimiskohalt tuleb enne välja sõita ja alles siis on võimalik laste turvarihmad kinnitada. Nii rikutakse liikluseeskirja, sest turvavarustust kinnitamata ei tohi sõitu alustada. Samuti ei arvestata uste avamisel pahatihti kõrvalseisva auto lähedusega, põhjustades teistele sõidukitele uksetäkkeid.

Parklates kehtib liiklusmärkide puudumisel parema käe reegel ning autosse sisenemisel ning väljumisel tuleb olla uste avamisel ettevaatlik, et ei vigastaks teisi autosid, meenutab Eesti liikluskindlustuse fondi esindaja. „Kui siiski juhtub liiklusavarii, tuleb õnnetuse asjaolud ning autode kahju kirjalikult fikseerida ja pildistada, samuti üles joonistada juhtunu skeem. Ära tuleb märkida, kes juhtumi põhjustas ning mõlemal osalisel dokument allkirjastada,” ütles Eesti liikluskindlustuse fondi tarbijahariduse valdkonnajuht. „Oluline on meeles pidada, et piltidel oleks hästi näha sõidukile põhjustatud kahju. Kahjusaaja peab kahjude hüvitamiseks pöörduma esimesel võimalusel enda või vastaspoole kindlustusandja poole,” lisas ta.

Kui lai peab olema parkimiskoht?

Parkimiskohtade paigutamist ja laiust käsitleb linnatänavate standard, mille väljaandja on Eesti standardikeskus. Mullu kevadel hakkas kehtima uus standard, mis sätestab kaubanduskeskustes olevate parkimiskohtade laiuseks 2,7 m, tavaparklas 2,6 m. „Eelmisel kevadel koostöös Tallinna tehnikakõrgkooli tudengi Kristjan Kaljaga valminud mõõtmistulemused kaubanduskeskuste parklates näitasid, et mitte ükski 20-st mõõdistatud parklast ei vastanud ka vanale, 2003. a kehtinud standardile. Parklakohad olid toonasest soovituslikust mõõdust 2,6 m palju väiksemad ” tõdes liikluskindlustuse fondi tarbijahariduse valdkonnajuht Jaanika Käärst.

---

Kommentaarid

Selver: meie parklad vastavad seadusele

Uus standard on soovituslik ja olemasolevate hoonete puhul ei rikuta kehtivaid norme ja seadusi. Kauplused ja parklad on rajatud eri aegadel ning vastavalt kehtinud normidele. Seega vastavad need igati kehtivatele seadustele. Siiski püüame alati luua oma klientidele parimaid tingimusi ning selgitame, kuivõrd meil on võimalik parkimiskohti laiendada. Samas on meil parklaid palju ja töö on mahukas, seega peame arvestama, et me ei teeks oma klientide jaoks olukorda halvemaks. Samuti tuleb igas asukohas arvestada parklate eripärast tulenevalt piirangutega. Uute kaupluste parklate puhul teeme kõik selleks, et need vastaksid soovituslikule standardile.

Karl-Villiam Vaserik, selveri kommunikatsioonispetsialist

Lasnamäe Centrumi parkimiskohad vastavad projektile

Oleme teadlikud liikluskindlustuse fondi tegevusest, millega fond nõuab meie kaubanduskeskuste parklate parkimiskohtade laiendamist. Analüüsisime seda teemat ja liikluskindlustuse fondi tegevuse õiguslikku poolt. Meie seisukoht on, et meie keskuste parkimiskohad vastavad ehitusloa järgi projektile ega saa sellest tulenevalt olla meie klientidele ohtlikud. Arutame küsimust ka Tallinna transpordiametiga.
Väärtustame kõrgelt kõiki oma kliente ja tunneme muret nende ohutuse pärast. Klientide vajadustega arvestamine on meile tähtis, mõistame selle all nii rohehaljastatud linnaruumi säilimist, turvalisust kui ka kasutusmugavust, mis peab olema mõistlik kompromiss parkimiskohtade maksimaalse mugavuse ja saadavuse vahel. Oleme omalt poolt alati valmis dialoogiks, et otsida lahendusi liiklusohutuse tagamiseks linnaruumis.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtuleht.ee