Kokkupressitud papikuubikud liiguvad edasi paberivabrikutesse, kus sellest valmistatakse jõupaberit, kartongpakendeid jt uusi paberitooteid. (OÜ Eesti Pakendiringlus)

Paber ja papp tuleb kodus ja kontoris kindlasti olmejäätmetest eraldi koguda.

Vanapaberi ja kartongi saab viia avalikesse või kortermajade juures olevatesse paberpakendi konteineritesse. Segapakendi konteinerisse võib suured papist kokkupressitud karbid visata koos muude plastist, metallist ja klaasist pakenditega, kuid üldiselt vanapaber segapakendi konteinerisse ei sobi.

Paberi ja papi konteinerisse sobivad vaid puhtad ja kuivad paberjäätmed. Kasutatud ühekordsed papptaldrikud sobivad olmeprügi ja õhuke majapidamispaber biojäätmete hulka. Paberpakendi konteinerisse kumbagi neist visata ei tohi.

Mis toimub paberi ja papiga sorteerimistehases?

Puhta materjalina eraldi kogutud paber ja papp pressitakse kokku kuubikuteks ja saadetakse paberivabrikutesse. Pakendiringluse avalike segapakendi konteinerite abil kogutud jäätmetest eraldatakse kartong Maardus automatiseeritud sorteerimisliinil. Tehase pakendite kogumisplatsilt tõstab kopplaadur materjalid suurde konteinerisse, kust dosaator väljastab pakendid ühtlase voona sorteerimislindile.

Järgmiseks eraldab sorteerimislindi esimene pöörlev sõel üksteisest eri suuruses pakendid ning paber, papp ja kile liiguvad oma konveierile, kõik väiksemõõdulised pakendid, nagu metall, plast ja klaas teisele konveierile. Automatiseeritud sorteerimisliinil saadakse puhta materjalina kätte vaid suured paberpakendid ning seetõttu vanu ajalehti ja väikeseid karpe segapakendi konteinerisse visata ei tohiks.

Paber ja papp eraldatakse kilest käsitsi sorteerimise liinil ning sealt liigub see edasi pressi, kus valmivad kompaktsed papikuubikud.

Kus toodetakse uusi pabertooteid?

Kokkupressitud papp transporditakse paberivabrikutesse Räpinasse, Klaipedasse, Vietnami ja Hiinasse. Vanapaberist tehakse joonistuspaberit ja tualettpaberit. Papist saab teha jõupaberit ja uusi kartongpakendeid. Ajalehtedest valmivad munarestid, uued ajalehed ja soojustusmaterjalid. Ühele papikuubikule lisatakse üheksa korda rohkem vett, vedelast „püreest” pressitakse vesi välja ja tekitatakse nii uus toode.

Puidust paberi tootmine kulutab kaks korda rohkem energiat ja vett, kui selle tootmine vanapaberist. Teada on, et paberi prügilas lagunemisega eraldub metaani. Selle sorteerimine ja uuesti materjalina ringlusesse saatmine vähendab õhusaastet 75%.

Igal aastal kogub Eesti Pakendiringlus kokku üle 40 000 tonni pakendijäätmeid, sellest 16 000 tonni pappi.

0 kommentaari

Kontakt

Telefon +372 614 4181
linnaleht@linnaleht.ee

Linnaleht sotsiaalmeedias