Volli Kalm lubab, et ülikooli töötajate jaoks töötatakse välja uus akadeemiline karjäärimudel ja palgapoliitika. (Andres Tennus (Tartu ülikool))

Rektorikandidaat Volli Kalm leiab, et rahvusvahelistumine ja rahvusvaheline teaduskoostöö on rahvusülikooli funktsiooni täimise eelduseks.

Miks Tartu ülikool?

Tartu ülikool on Eesti rahvusülikool, kus võrdselt arendatakse tippteadust ja haridust, ülikool, mis on gümnaasiumilõpetajate hinnatuim õppimiskoht, ülikool, kus sünnib üle poole Eesti teadustulemustest ning mille akadeemiline kogukond koos vilistlastega suunab ühiskonna arengut.

Kui te osutuksite rektorivalimistel valituks, siis mis oleks selles ametis teie suurim väljakutse?

Kasvada 3…4 aastaga Kesk- ja Ida-Euroopa parimaks rahvusvaheliseks teadusülikooliks ja samas tagada eestikeelne õpe kõigis meie vastutusvaldkondades ja kõigil haridustasemetel. See tähendab rahvusülikooli rolli täitmist rahvusvahelise teadusülikoolina. Minu veendumusel on rahvusvahelistumine ja rahvusvaheline teaduskoostöö rahvusülikooli funktsiooni täimise eeldus.

Milliseid muutusi Tartu ülikool lähiaastatel kõige rohkem vajab?

Ülikool peab eelkõige võimaldama liikmeskonnal – nii üliõpilastel kui ka töötajatel – maksimaalselt realiseerida oma arengut valitud erialal või akadeemilises tegevuses. Selleks on vaja suurendada õppijate vastutust oma hariduse eest ühes õppe paindlikuma korralduse ja praktika osakaalu suurendamisega. Töötajate jaoks töötame välja uue akadeemilise karjäärimudeli ning palgapoliitika, mis motiveerib edukat akadeemilist tööd. Arendame ülikoolile vajalikke ja põhitegevuses abistavaid tehnoloogilisi tugiteenuseid (e-valimised, e-arved, ettevõtlusplatvorm Adapter jt) ning tugevdame teadustööle suunatud tugiteenuseid.

Kas Rail Baltic peaks Tartust läbi minema?

Iga raudtee, mis Tartut läbib, peaks seda tegema kas maa alt või kesklinnast mööda. Seda, et kesklinnas on 100 hektarit maad lihtsalt raudtee all kinni, ei saa pidada tänapäevaseks linnaruumi kasutuseks.

Rail Baltic võiks muidugi läbi Tartu minna, aga nagu öeldud, kindlasti mitte läbi kesklinna. Ülikooli jaoks on prioriteetsem korralik neljarealine ühendus pealinnaga ning Tallinna ja Tartu lennujaama tihedam lennugraafik. Riiga küll, aga vaevalt keegi siit rongiga just Berliini sõidaks.

2 kommentaari

I
Ida oss  /   11:44, 21. märts 2017
Nojah, viige see ülikool siis Varssavisse. Meie asume geograafiliselt Põhja Euroopas.
K
kintsukaabe  /   21:11, 23. märts 2017
Selleks tuleks vanad mutid minema peksta, aga seda Volli ei oska.

Kontakt

Telefon +372 614 4181
linnaleht@linnaleht.ee

Linnaleht sotsiaalmeedias