Klassikalise koolituse asemel kogemuste jagamine läbi mentorluse ja coachingu on tõstnud Elisa juhtide eneseteadlikkust ja julgust katsetada mitmeid uusi ideid, kinnitab ettevõtte personalijuht Kaija Teemägi. (Elisa)

Neist kahest tööviisist tehakse nüüdisajal palju juttu. Paraku kiputakse igasugust juhendamist nimetama kas coaching'uks või mentorluseks, kuigi nii lihtne see tegelikult ei ole. Coaching on väga konkreetsetele põhimõtetele tuginev tegevus eesmärgiga toetada uue teadmise genereerimist, mentorlus aga eelkõige juhendamine kogemuste jagamisega.    

Alustavatele ettevõtetele antakse tihti soovitus leida mentor või coach, kes aitaks äriideid inkubeerida ja juhendaks ka teiste oluliste sammude juures. Mõisteid coaching ja mentrolus kasutatakse seejuures pahatihti sünonüümidena, mida need siiski ei ole. Niisiis, millisel juhul mida rakendada?

Põhimõtteline erinevus

Kuigi igasugust juhendamist kiputakse nimetama kas coaching’uks või mentorluseks, siis nii lihtne see tegelikult ei ole. Coaching on väga konkreetsetele põhimõtetele tuginev tegevus eesmärgiga toetada uue teadmise genereerimist, mentorlus aga eelkõige juhendamine kogemuste jagamisega. Coaching’u tehnikat, mis tähendab konkreetsete põhimõtete alusel inimese suunamist ise lahendusi leidma, valdab Eestis vaid teatud hulk sertifitseeritud inimesi. Mentorlus eriväljaõpet ei eelda, seda saab ellu viia kogenud spetsialist, kel on konkreetne ameti- või erialane pädevus ning kes tunneb, et tahab ja suudab kolleegi juhendamisega tegeleda.

Kõige tavalisemas tööprotsessis saab nende erinevust selgitada ka järjestuse abil. Mentorlus on justkui esimene samm, mida on hea rakendada näiteks uue töötaja väljaõppel, kuna tähendab oskusteabe jagamist. Coaching tuleb mängu pärast seda, kui teadmistepagas ja vilumus on juba olemas, kuna eeldab teatavat eneseteadlikkuse astet.

Abi alustavale ettevõttele

Alustava äri kontekstis on järjestus hoopis tagurpidi pööratud. Kuna värske idee vajab katsetamist, oleks esimeses etapis mõistlik kaasata coach, kes aitaks ideestikku tervikuna inkubeerida, juhatades võimalike ohtude ja eduteguriteni. Coaching on ka hea abimees välistamisel, fookuse sättimisel ja teekonna planeerimisel.

Mentorlus tuleks mängu siis, kui soovitakse välja selgitada olemasolevaid või läbiproovitud praktikaid, et mitte asuda juba kellegi teise käidud teele. Mentoriks võib olla nii kogenud praktik mujalt või miks mitte olla tiimis mentoriks üksteisele.

Klassikalise koolituse asemel kogemuste jagamine mentorluse ja coaching’uga suurendab töötajate eneseteadlikkust ja julgust katsetada uusi ideid. Tiimiliikmete usalduse kasvades suureneb julgus mõelda raamist välja, katsetada kõige pöörasemaid ideid, eksida ning õppida nii vigadest kui ka õnnestumistest.

Kolm soovitust

Alustaval ettevõtjal tasub tegutseda julgelt, aga ka läbimõeldult. Tasub rakendada kolme põhimõtet:

• Katseta! Jaga oma ettevõtte-sisese mentorluse võtmes kõige pöörasemaid ideid – kui ei toimi esimene versioon, võid kaaslaste toel jõuda viienda versioonini, mis juba töötab;

• Leia fookus ehk ära tee kõike korraga – oluline pole ainult see, mida teha, vaid ka otsus, mida mitte teha. Välistamise taktika sillutab tee parimatele ideedele;

• Kui tasulise coach’i või mentori kaasamine ei ole taskukohane, jälgi TED-kõnesid, loe äride loomise lugusid ja kasuta teisi passiivseid, kuid lihtsasti kättesaadavaid allikaid.

0 kommentaari

Kontakt

Telefon +372 614 4181
linnaleht@linnaleht.ee

Linnaleht sotsiaalmeedias