Õnnetus ja selle tagajärjel tekkinud vigastus, näiteks luumurd, võib välismaal reisijat ootamatult tabada. Siis on suur abi Euroopa ravikindlustuskaardist ja/või reisikindlustusest (Bulls)

Euroopa Liidus liikumine on reisijate jaoks tehtud võimalikult lihtsaks. Õnnetuste ja ootamatute terviseprobleemide eest ei ole aga keegi kaitstud.

Euroopa ravikindlustuskaart on abimees, mis aitab õnnetuse korral vähendada kulutusi arstiabile.

Euroopa ravikindlustuskaardi ettenäitamisel osutatakse Eesti kindlustatutele Euroopa Liidus, lisaks ka Liechtensteinis, Norras, Islandil ja Šveitsis, vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel nendes riikides elavate kindlustatud inimestega. Vajaminevaks arstiabiks loetakse teises liikmesriigis viibimise ajal ootamatult tekkinud terviserikke ravimist. See võib olla näiteks kõrge palavik, kõhuvalu, infarkt või õnnetuse tagajärjel tekkinud vigastus. Peale selle on veel üksikud teenused, hapniku- ja dialüüsiravi ning keemiaravi, mida loetakse vajaminevaks arstiabiks. Nende raviliikide puhul tuleb enne teise riiki suundumist mõne sealse haiglaga kokku leppida, et seal oleks võimalik vajalikku teenust patsiendile sobival ajal osutada.

Jäta meelde!

• Euroopa ravikindlustuskaarti on lihtne tellida interneti teel portaalist www.eesti.ee. Kaart saadetakse soovi korral kodusele aadressile ja see on tasuta.

• Euroopa ravikindlustuskaart kehtib vaid koos isikut tõendava dokumendiga.

• Euroopa ravikindlustuskaarti ei tohi kasutada, kui ravikindlustus on lõppenud. Kui ravikindlustus ei kehti, aga kaarti siiski kasutatakse, võib patsiendilt nõuda hüvitatud summa tagasimaksmist.

• Iga liikmesriik väljastab Euroopa ravikindlustuskaardi oma riigikeeles. Seega on info Eestis välja antavatel ravikindlustuskaartidel eesti keeles.

• Haigekassa katab välisriigis saadud raviteenuste meditsiinikulud. Patsiendi enda kanda jäävad visiidi- ja omaosalustasud, sõidukulud jms.

• Enne reisile asumist tasuks vormistada reisikindlustus, seda ka Euroopa Liidus reisides.

• Välisriigist helistades on haigekassa infonumber +372 669 6630. Lisainfot ravivõimaluste kohta ning taotlusvormid on leitavad haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee.

Miks on reisides vaja ka erakindlustust?

Vajaminev arstiabi ei ole tasuta – asukohamaa hindade järgi tuleb maksta näiteks visiidi- ja voodipäevatasu. Neid tasusid ega riikidevahelise transpordi kulusid haigekassa ei korva. Peale selle tuleb Euroopa ravikindlustuskaardi alusel arstiabi saamiseks pöörduda sealse riigi ravikindlustusega seotud raviasutusse, mitte erakliinikusse. Euroopa ravikindlustuskaarti aktsepteeritakse ainult riikliku ravikindlustusega seotud raviasutustes. Seega ei kata kaart erahaiglas tekkinud kulutusi, mis võivad ulatuda kümnetesse tuhandetesse eurodesse. Seetõttu soovitame enne reisile minekut vormistada alati veel erakindlustuse. Erakindlustus, sõltuvalt kindlustusleppest, katab üldjuhul need kulud, mida haigekassa ei kata.

Erakindlustus tuleks kindlasti hankida ka väljaspool liikmesriike reisides, kus Euroopa ravikindlustuskaart ei kehti ning kus toimunud õnnetuse korral tuleks patsiendil ravikulude eest ise tasuda.

1 kommentaar

O
Opossum  /   20:04, 6. märts 2017
Ei maksa illusioone luua, see kaart kannab ainult esmaabi kulud, kui sured siis maksavad juba sugulased, kui vajad näiteks transporti (kannatanu transa) maksad ise ja kui kaltsupea ennast õhib siis ei kata su kulusid keegi. Selleks peab olema reisikindlustus koos terrori klauseriga, loodame et saite aru...

Kontakt

Telefon +372 614 4181
linnaleht@linnaleht.ee

Linnaleht sotsiaalmeedias