Juba kolmandat päeva saab tulusid deklareerida. Maksuamet soovitab turvalisuse huvides siseneda e-maksuametisse ID-kaardi või mobiil-ID abil ning loobuda paroolikaartide kasutamisest. (Arno Saar)

Seoses madalapalgalistele tehtavate tagasimaksetega võib sel aastal tuludeklaratsiooni esitamine puudutada ka neid inimesi, kes varem ei ole pidanud oma tulusid deklareerima.

„Ehkki deklaratsioonil on juba olemas eeltäidetud andmed, siis tuleb osa vajaduse korral lisada käsitsi, nagu näiteks üüritulu või välistulud või muu möödunud aasta jooksul teenitud tulu,” meenutas maksu- ja tolliameti teenindusosakonna juhtivspetsialist Hannes Udde. Samuti tuleb eraldi panga kaudu tuludeklaratsioonile saata makstud eluasemelaenu intressid.

Tänavu makstakse madalapalgalistele lisatoetust ja selle saamiseks tuleb kõigepealt täita tuludeklaratsioon. Tagasimakse taotluse saab esitada vähemalt 18-aastane Eesti resident, kes töötas eelmisel kalendriaastal (vähemalt kuus kuud) vähemalt ühe tööandja juures täistööajaga või mitme tööandja juures kokku täistööajaga (seda ei nõuta töövõimetuspensionäridelt ega vähenenud töövõimega isikutelt) ja teenis aastas tulu vähem kui 7817 eurot.

Tagasimakse arvutatakse füüsilise isiku tuludeklaratsiooni andmete alusel, selle suurus sõltub inimese sissetulekutest, töötatud ajast ja tasutud tulumaksu suurusest.

Seejuures peab silmas pidama, et füüsilise isiku tuluna arvestatakse aasta jooksul teenitud kogutulu, st arvesse lähevad ka aasta jooksul teenitud ettevõtlustulu, rendi-ja üüritulu, saadud kasu vara võõrandamisest, dividendid, maksustatav pension, stipendiumid, preemiad, hüvitised või muu tulu. Sissetulekuna ei arvestata maksuvaba tulu, näiteks sotsiaaltoetusi, mida tuludeklaratsioonis ei deklareerita (lapsetoetus vm).

Tasub meeles pidada, et kui inimesel on maksuvõlgasid või tasumata trahve või on kohtutäituril tema vastu esitatud nõudeid, siis tasaarvestatakse need toetuse summaga.

Toetuse taotlus tuleb esitada maksu- ja tolliametile 31. märtsiks koos füüsilise isiku tuludeklaratsiooniga.

Olulised muudatused tulude deklareerimisel võrreldes mullusega

Täiendav üldine maksuvaba tulu kasvas 1848 eurolt 2040 eurole.

Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral kasvas 2640 eurolt 2700 eurole.

Täiendava maksuvabastuse maksimumsumma (eluasemelaenu intressid + annetused + koolituskulud) vähenes 1920 eurolt 1200 eurole.

Alates teisest lapsest kehtiv täiendav maksuvaba tulu ei tõusnud koos üldise maksuvaba tulu tõusuga, vaid jäi samale tasemele ehk on jätkuvalt 1848 eurot.

Eluruumi üüritulust saab 20% maha arvata dokumentaalse tõestuseta. Deklareerida tuleb kogu summa, 20 % arvestab maha maksuamet.

Tuludest ei saa maha arvata AM-, A-, B-kategooria ja A1-, A2-, B1-alamkategooria mootorsõidukijuhi koolitust.

Huvihariduse koolituskulud saab maha arvata ainult huvikooli registreeringut omava õppeasutuse puhul ja koolitatav peab olema 01.01.2016. a seisuga noorem kui 18-aastane.

Eeltäidetud deklaratsioonidesse on kantud rohkem andmeid: lisaks Uberile ka Taxify ja Estateguru, osaliselt ka välismaalt saadud pensionid.

Turvaline autentimine

Maksuamet soovitab juba sel aastal tulude deklareerimise käigus siseneda e-maksuametisse ID-kaardi või mobiil-ID abil ning loobuda paroolikaartide kasutamisest.

„Läheme ID-kaardi põhisele autentimislahendusele täielikult üle 2018. aastal seoses e-MTA arenguga ja see tähendab seda, et edaspidi saab e-maksuametisse/e-tolli andmete turvalisuse tagamiseks siseneda vaid ID-kaardi või mobiil-ID-ga,” märkis maksu- ja tolliameti teenindusosakonna juhtivspetsialist Hannes Udde.

1 kommentaar

N
nohjah  /   12:07, 21. veebr 2017
kontoritool maksab neil terve miinimumpalga, et saab midagi tagasi?

Kontakt

Telefon +372 614 4181
linnaleht@linnaleht.ee

Linnaleht sotsiaalmeedias