Värsked Tallinna uudised

Kõrgharidus täna ja tulevikus: inimeselt inimesele (1)

Tiit Land, Tallinna ülikooli rektor, 11. september 2014, 16:16
Tallinna ülikooli rektor Tiit Land kutsub tudengeid eelistama tegelikku suhtlust virtuaalseltskondades uitamisele. Piret Räni
Elame avatud, vastuolulises ja kiiresti muutuvas ajas ning ka ülikoolid peavad üha mitmekesisema maailmaga toimetuleku õpetamiseks pidevalt juurde õppima. Tallinna ülikooli rektor professor Tiit Land tutvustab ülikooli arendamise eesmärke.

Ülikool – see on inimesed; ühiskonnas targa eluviisi kujundajaks ja muutuste algatajaks teevad ülikooli ta liikmed. Peame olema valmis õppima rakendama pidevalt teisenevaid tehnoloogiaid, suhtlusvorme, enesetehnikaid ja tervishoiu viise. Avatud maailmas peame oskama toime tulla erinevate keelte ja kultuuridega.

Sügisel alustas Tallinna ülikoolis esmakordselt õpinguid ligi 2700 üliõpilast. Nendest üle 1800 on bakalaureuseõppe esmakursuslased ning ligi 900 tudengit jätkab haridusteed tõelise akadeemilise hariduse omandamise suunas, alustades õpinguid magistrantuuris. Aastaga on suurenenud just magistriõpinguid alustavate tudengite osakaal, mis teeb mulle mõistagi head meelt. Samal ajal oli Tallinna ülikool sisseastujate suhtes tänavu nõudlikum, sest tõstis vastuvõtu lävendit 5 palli võrra. Ka see teeb mulle head meelt, kuna kõrgem lävend annab eelduse õppekvaliteedi tõusuks, mida riik ja partnerid meilt ootavad. Veel teeb mulle head meelt, et kraadiõppes alustab õpinguid ligi 230 välistudengit. Nendele lisandub 250 uut vahetustudengit. Me oleme rahvusvaheline ülikool.

Kolm soovitust

Tarkusepäeval, 1. septembril andsin esmakursuslastele kaasa kolm soovitust.

Esimene soovitus oli mõistagi õppida. Õppimine tähendab ennekõike aktiivset osalemist õppetöös ning mitte ainult eksami sooritamist. Meil tegutsev üliõpilaste televisioon tudeng.tv küsis minult, kas ma tean, kes on fantoomtudeng. Jah, ikka tean. Ka minu loengus on olnud fantoomtudengeid. Fantoomtudeng on nagu olemas ja nagu ei ole ka. Ta istub küll loengus, kuid tegelikkuses suhtleb sotsiaalvõrgustikus. Ta tegeleb enesepettusega, sest usub, et loenguruumis viibimine tagab eksamil parema tulemuse.

Teiseks soovitasin mitte tegelda enesepettusega, olla nõudlik enda ja õppejõudude suhtes. Juba algusest peale tasub seada siht jätkata haridusteed magistriõppes. Aktiivne tuleks olla ka väljaspool loenguruume ja virtuaalset sotsiaalvõrgustikku. Ülikooli seinte vahel loodud reaalsed suhted kestavad kaua ja võivad määrata saatuse aastaid hiljem.

Viimane, kuid mitte vähem tähtis soovitus oli – olla rahvusvaheline tudeng. Semester või kaks vahetusüliõpilasena mõnes välisülikoolis õppimine on kättesaadav, reaalne igale õppurile. Meie ülikoolil on enam kui poolsada partnerülikooli üle maailma, vahetusüliõpilasena on võimalik õppida enam kui 600 Euroopa ülikoolis.

Tarkus tähendab lisaks oma eriala teadmistele üldpädevusi, kriitilist mõtlemist ja julgust oma arvamust välja öelda. Samuti eetilist ja moraalset mõõdet ning sallivust. Üksteist toetades ja koostööd tehes saame areneda ülikoolina ja kasutada paremini kogu oma potentsiaali.

Rahvusvaheline ülikool

Õppeaasta algas, ka Tallinna ülikoolil on aeg mõelda, kuhu liigume edasi. Soovime seda teha avatult – rääkida läbi ülikooli liikmetega, võtta kuulda ettepanekuid ja luua uue teekaardi. Neli märksõna, mis meie arengusuundi iseloomustavad, on fokusseerimine ehk tegevustele parema fookuse seadmine, interdistsiplinaarsus ehk tegutsemine koos ja piirideüleselt, rahvusvahelistumine kui kõikide meie tegevuste loomulik osa ning kvaliteet õppe- ja teadustöös.

Just neljapäeval pidasimegi nende suundade elluviimiseks nõu konverentsil „Tallinna ülikool 2020 – targa eluviisi eestvedaja”. Praegu teeme sellest alles kokkuvõtteid, aga kindlasti on meie ülikoolil palju pakkuda väikeriigi Eesti ja meie igaühe elu targaks edasiviimiseks. Kui suudame oma visioonid ellu viia, siis aastaks 2020 on Tallinna ülikoolil veel selgem kuvand ja veel rahvusvahelisem keskkond, kus kõik tunnevad end rahvusvahelise kogukonna osana.

1 KOMMENTAAR

p
Peeter 11. september 2014, 19:55
Fraasi "inimeselt inimesele" on juba ammugi kasutatud ühe teenindusturunduse raamatu pealkirjana. Pole kena rektori tasemel inimesel tegeleda plagiaatsusega. Aga noh, see on ju Tallinna Ülikool.

Põnevat ja kasulikku

PÄEVATOIMETAJA

+372 614 4181
linnaleht@ohtulehtkirjastus.ee

REKLAAM JA KUULUTUSED

+372 614 4100
reklaam@ohtuleht.ee